Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Konferencje arrow £ódzkie arrow Najcenniejsze firmy województwa ³ódzkiego 31 marca 2008 r.
Najcenniejsze firmy województwa ³ódzkiego 31 marca 2008 r. Drukuj
28.03.2009.

ImageW¶ród 843  firm województwa ³ódzkiego  najcenniejsze okaz³y siź: PGE Górnictwo i Energetyka SA w £odzi (warto¶ę rynkowa  31.03.2008 r. - 9,3 mld z³),  PGE Elektrownia Be³chatów SA w Be³chatowie (4,7 mld z³) i ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ (2,3 mld z³).

 

Przedstawiamy ranking 843  najcenniejszych firm  województwa ³ódzkiego  31 marca 2008 r., których warto¶ę rynkow± i jej dwuletni± dynamikź w marcu 2009 r., na zlecenie Instytutu Lokalnego Biznesu, policzy³a Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit wed³ug metodologii opracowanej w 2005 r. przez Instytut Bankowo¶ci Spó³dzielczej.

Do badania przyjźto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spe³niaj±ce nastźpuj±ce warunki: 
1) Obroty w latach 2005-2007 powyæej 1 mln PLN, 
2) Kapita³ w³asny w latach 2005-2007 powyæej 0 PLN,
3) Zysk netto w latach 2005-2007 powyæej 1 mln PLN,
4) Badaniem zosta³y objźte firmy sk³adaj±ce sprawozdania finansowe wed³ug MSSF.

 

 

Najcenniejsze firmy  województwa ³ódzkiego  31 marca 2008 r. 

  
Lp.  Nazwa Sidziba Warto¶ę rynkowa 31.03.2008 r.  w tys. Z³ Dynamika wzrostu warto¶ci rynkowej od 31.03.2006 r. do 31.03.2008 r. 


1 PGE Górnictwo i Energetyka SA £ód¼ 9268848,6 4,1
2 PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Be³chatów 4738286,7 2,5
3 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 2304959,4 1,7
4 PGE Kopalnia Wźgla Brunatnego Be³chatów  S.A. Be³chatów 2129038,7 1,0
5 Indesit Company Polska Sp. z o.o. £ód¼ 1471346,1 0,9
6 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. £ód¼ 1429065,2 1,1
7 CEMENTOWNIA WARTA S.A. Dzia³oszyn 1249530,8 3,9
8 Adamed Pharma S.A. Zak³ad Farmaceutyczny Ksawerów 1058347,5 2,3
9 Knauf Be³chatów Sp. z o.o. Rogowiec 1030967,8 1,7
10 Pfleiderer Prospan S.A. Wieruszów 1000458,4 0,9
11 CERAMIKA PARADYÆ Sp. z o.o. Opoczno 914493,1 2,0
12 Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej £ód¼ 900075,7 1,5
13 ERBEDIM Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Budowy Dróg i Mostów Piotrków Trybunalski 878029,4 5,1
14 Zak³ad Energetyczny £ód¼ - Teren S.A. £ód¼ 812362,8 0,8
15 WIELTON S.A. Wieluń 693132,7 10,5
16 Paradyæ Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 619293,7 1,6
17 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. Zgierz 563951,7 1,6
18 DE HEUS Sp. z o.o. £źczyca 493310,8 1,6
19  PGE £ódzki Zak³ad Energetyczny S.A. £ód¼ 471560,2 1,6
20 SCANAQUA Sp. z o.o. Ozorków 458488,2 1,5
21 Zak³ad Ceramiki Budowlanej S.J. Wróblew 453964,9 2,6
22 Eurofoam Polska Sp. z o.o. Zgierz 399402,3 1,2
23 RAW -POL Export - Import S.J. Rawa Mazowiecka 391756,2 1,6
24 PAMAPOL S.A. Rusiec 368927,7 2,3
25 Dynamix S.J. £ód¼ 367059,2 11,6
26 CERAMIKA TUB”DZIN II Sp. z o.o. Ozorków 363832,0 1,6
27 AMZ KUTNO Sp. z o.o. Kutno 359042,5 4,9
28 EAST WEST SPINNING Sp. z o.o. £ód¼ 354355,0 1,0
29 Mirbud S.A. Skierniewice 327160,1 5,4
30 Rex - Bud Sp. z o.o. £ód¼ 325018,0 28,9
31 BALL PACKAGING EUROPE TRADING Sp. z o.o. Radomsko 319841,0 4,5
32 Przedsiźbiorstwo UNIDRO S.A. £ód¼ 311679,7 1,5
33 Spó³ka Budowlana Inst - Mont S.J. J.Gierach, M.Wolnicki Tomaszów Mazowiecki 303465,2 3,8
34 FERAX Sp. z o.o. Zduńska Wola 302255,7 2,3
35 Miejskie Przedsiźbiorstwo Komunikacyjne £ód¼ Sp. z o.o. £ód¼ 301130,1 1,0
36 Fabryka Transformatorów W Æychlinie Sp. z o.o. Æychlin 290190,5 3,5
37 Monnari Trade S.A. £ód¼ 289745,3 4,1
38 NIJHOF - WASSINK Sp. z o.o. Kutno 276015,2 1,4
39 BON PRIX Sp. z o.o. £ód¼ 267963,2 1,8
40 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Rogowiec 265532,6 3,1
41 POLFA S.A. Pabianickie Zak³ady Farmaceutyczne Pabianice 263046,9 0,8
42 AMCOR Rentsch POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 251353,6 1,4
43 Interprint Polska sp. z o.o. Ozorków 248590,1 0,8
44 Centrum Targowe PTAK S.A. Rzgów 246935,0 2,4
45 W³odan S.J. Pabianice 243678,5 5,3
46 Przeds. El-In S.J. Skierniewice 240191,0 15,9
47 MOSTY - £ÓD¬ S.A. Przedsiźbiorstwo Robót Mostowych £ód¼ 228130,0 1,7
48 REMO - BUD £ÓD¬ £ód¼ 226142,3 2,5
49 Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. Ksawerów 221732,7 1,5
50 KRAL Sp. z o.o. £ód¼ 220307,3 6,3
51 POLITECHNIKA £ÓDZKA £ód¼ 220291,9 1,8
52 ICOPAL S.A. Zduńska Wola 219200,8 1,5
53 Okrźgowa Spó³dzielnia Mleczarska w £owiczu £owicz 217928,7 2,5
54 RAMB Sp. z o.o. Be³chatów 208381,8 5,5
55 Grudzeń Las Sp. z o.o. S³awno 204090,1 1,5
56 Eko - Vit Sp. z o.o. £ód¼ 203979,7 3,3
57 ART - DOM M.M. ZIELIŃSCY S.J. £ód¼ 197403,1 1,7
58 Toya Sp. z o.o. £ód¼ 191712,9 1,0
59 Energomontaæ - Pó³noc - Be³chatów Sp. z o.o. Rogowiec 188617,4 1,3
60 CONSOLIS POLSKA Sp. z o.o. Gorzkowice 181022,6 1,8
61 Przedsiźbiorstwo AGAT Sp. z o.o. Koluszki 179725,7 1,3
62 MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. Sieradz 179120,4 1,4
63 Elektryczne Centrum Handlowe ANIA S.J. Wieluń 174452,3 1,8
64 Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. £ód¼ 172703,4 1,4
65 COMPLEX SA £ód¼ 171347,3 0,7
66 Instytut Postźpowania Twórczego Sp. z o.o. £ód¼ 168314,3 0,9
67 Okna - R±bień Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 168266,3 1,3
68 VF POLSKA Sp. z o.o £ód¼ 165983,5 0,5
69 PPH Legs Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 165298,6 0,7
70 Instalplast £ask Sp. z o.o. £ask 160491,2 1,9
71 Przeds. Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 160464,3 1,9
72 SKAMEX COMPANY Ltd Sp. z o.o. £ód¼ 159985,9 0,9
73 HTL - STREFA S.A. Ozorków 158069,6 0,5
74 BARRY CALLEBAUT POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 150608,7 0,5
75 BINÆ Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Inæynieryjno - Projektowe Be³chatów 139134,1 0,7
76 Posto Sp. z o.o. Wieluń 137908,4 4,9
77 Budvar Centrum S.A. Zduńska Wola 135962,4 2,6
78 Profesja Centrum Kszta³cenia Kadr Sp. z o.o. £ód¼ 135314,8 0,7
79 Emerson Polska Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 134466,0 0,7
80 Przeds. Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Radomsko 131114,6 4,1
81 ELBEST Sp. z o.o. Be³chatów 126445,3 1,1
82 ERICPOL TELECOM Sp. z o.o. £ód¼ 126332,1 0,5
83 SEW - Eurodrive Polska Sp. z o.o. £ód¼ 125636,9 2,2
84 AGRICO S.A. £źczyca 124371,2 1,8
85 Przedsiźbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Be³chatów 120802,6 4,4
86 Przedsiźbiorstwo Robót Drogowych Kutno 119611,1 3,9
87 MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o. £ód¼ 117394,5 5,3
88 FHU TABO Tadeusz Ku¼miński o S-ka S.J. Rawa Mazowiecka 116867,3 1,3
89 EMIT S.A. Æychlin 115844,4 2,1
90 KORONA SA Wieluń 113056,8 0,6
91 OPTOMETR S.J. £ód¼ 111954,7 4,3
92 Tech - Bud Sp. z o.o. Stryków 111950,7 3,6
93 KRAMEL Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 111750,0 1,6
94 Przedsiźbiorstwo Robót Drogowych S.A. Poddźbice 108689,2 4,6
95 BEWA Sp. z o.o. Towarzystwo Gospodarcze Kleszczów 108666,8 1,5
96 DAKRI Sp. z o.o. £ód¼ 108532,0 1,1
97 DEANTE ANTCZAK S.J. £ód¼ 106593,5 1,6
98 F&F Filipowski S.J Pabianice 103542,0 1,0
99 Eurobox Polska Sp. z o.o. Ujazd 102771,4 0,8
100 Centrum Sp. z o.o. £ód¼ 102675,0 9,3
101 CONSTANTIA TEICH POLAND Sp. z o.o. Kleszczów 102422,6 0,9
102 Cobouw Polska Sp. z o.o. £ód¼ 102222,4 3,3
103 KAN Sp. z o.o. £ód¼ 101602,6 0,8
104 AGROSK£AD S.J. PH Ujazd 100792,4 1,4
105 PEUK S.A. Przedsiźbiorstwo Robót Drogowych Piotrków Trybunalski 100605,7 2,8
106 ZORINA Spó³dzielnia Mleczarska Kutno 100586,0 3,0
107 HURTAP S.A. £źczyca 100384,7 1,0
108 Wamatex S.J. £ód¼ 98204,8 2,2
109 COATS POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 97710,0 0,8
110 Filip i S-ka Dromader S.J. £ód¼ 95217,5 1,2
111 METALBUD Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 93936,9 0,9
112 MEDAX Sp. z o.o. Tuszyn 93227,1 1,2
113 £ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. £ód¼ 93215,6 1,9
114 Fabryka Osprzźtu Samochodowego POLMO £ód¼ S.A. £ód¼ 91634,6 2,1
115 EXDROB S.A. Kutnowskie Zak³ady Drobiarskie Kutno 90299,1 1,5
116 Alrec SIGN & DISPLEY Sp. z o.o. £ód¼ 90005,9 1,1
117 INKOM Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Innowacyjno Produkcyjne Be³chatów 89125,4 0,7
118 GCB Centrostal - £ód¼ S.A. £ód¼ 88988,8 2,4
119 PPHU STYROMAX S.J. £yszkowice 88510,0 2,1
120 ZUGIL S.A. Zak³ady  Urz±dzeń Galwanicznych i Lakierniczych Wieluń 87008,2 1,2
121 ELBIS Sp. z o.o. Be³chatów 85263,9 1,1
122 Michalczyk i Prokop Sp. z o.o. £ód¼ 85222,9 1,0
123 PAUL HARTMANN POLSKA Sp.z o.o. Pabianice 85154,7 0,7
124 POLFARMEX S.A. Kutno 84330,9 0,3
125 Martis S.J. Aleksandrów £ódzki 83975,6 1,7
126 ERGOM Sp. z o.o. Zak³ad Aparatury Elektrycznej £ód¼ 83132,3 0,8
127 PPUH KONSTALEX Sp.z o.o. Radomsko 82917,9 2,9
128 AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. Pabianice 82121,7 0,6
129 POL - HUN S.J. Koluszki 81732,4 1,4
130 Przedsiźbiorstwo BARDA sp. z o.o. Radomsko 81219,7 2,0
131 SCORPIO Sp. z o.o. £ód¼ 80343,7 1,3
132 FILTER SERVICE Sp. z o.o. Zgierz 79599,1 0,7
133 Aves Sp. z o.o. Zduńska Wola 79438,5 1,8
134 VOITH TURBO Sp. z o.o. Wola Krzysztoporska 79162,7 1,0
135 FARBOLUX S.J. £ód¼ 77359,2 3,5
136 Emka - Meble S.J. Rawa Mazowiecka 77309,1 1,4
137 Delfarma Sp. z o.o. £ód¼ 75957,1 2,3
138 HODOWLA RO¦LIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR Strzelce 75390,1 1,2
139 Zak³ad Przetwórstwa Miźsnego Grot S.J. Rzgów Starowa Góra 75226,1 0,9
140 KME Sp. z o.o. Zgierz 75059,9 0,7
141 Drago Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 74531,9 1,6
142 Radomszczańska Spó³dzielnia Mieszkaniowa Radomsko 73836,5 1,5
143 Zak³ad Badawczo - Projektowy Inwat Sp.z o.o. £ód¼ 71410,2 4,1
144 Recticel Komfort Snu Sp. z o.o. £ód¼ 71361,8 1,4
145 PRIMULATOR Sp. z o.o. £ód¼ 69517,5 3,1
146 ELKOMTECH S.A. Przedsiźbiorstwo Wdroæeń Postźpu Technicznego £ód¼ 68875,2 0,8
147 SKALIMEX - BORÓW S.A. Sieradz 67067,2 2,9
148 CER - ROL Sp. z o.o. Mniszków 67004,9 1,8
149 KONEX Sp.z o.o. £ód¼ 66686,1 1,3
150 Rainbow Tours S.A. £ód¼ 66667,6 3,9
151 CWS-BOCO POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 66624,9 1,0
152 CZA - TA S.J. PPU ZPCh Piotrków Trybunalski 65859,6 0,8
153 Przeds. Budowlane Artom Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 65567,2 15,1
154 Konsorcjum Projektowo - Wykonawcze Ekobudowa Sp.z o.o. Be³chatów 65055,9 32,9
155 Cukrownia LE¦MIERZ S.A. Ozorków 63980,5 0,8
156 VOG POLSKA Sp. z o.o. Skierniewice 63737,5 2,5
157 GSP Group Sp. z o.o. £ód¼ 63108,8 0,8
158 ORSA - MOTO Sp. z o.o. Ozorków 62898,9 0,7
159 ZETO S.A. Centrum Komputerowe £ód¼ 62739,2 0,4
160 Zwoltex W³óknina Sp. z o.o. Zduńska Wola 60435,5 7,4
161 MARKO - KOLOR S.J. £ód¼ 60144,1 1,3
162 Merrid Controls Sp. z o.o. £ód¼ 59761,9 4,2
163 NEUMO - POLSKA Sp. z o.o. Skierniewice 59721,2 2,4
164 Szpital Wojewódzki im. Jana Paw³a II Be³chatów 59252,4 6,2
165 FORMAPLAN POLSKA Sp. z o.o. Wolbórz 58896,8 0,5
166 Wyæsza Szko³a Humanistyczno - Ekonomiczna w £odzi £ód¼ 58636,8 0,7
167 GEALAN POLSKA Sp. z o.o. Rzgów 58603,4 1,4
168 Top Mark Sp. z o.o. £ód¼ 57223,3 2,2
169 Spedycja Polska Spedcont Sp.z o.o. £ód¼ 57146,8 2,0
170 Ocmer Sp.z o.o. £ód¼ 56510,9 2,0
171 Zenner Poland Sp. z o.o. £ód¼ 56245,9 2,9
172 AM£ - Dzianiny S.J. £ód¼ 55845,4 1,1
173 TOREX Sp. z o.o. Pi±tek 55788,5 0,9
174 ARIADNA S.A. £ód¼ 55353,5 0,5
175 Emo - Farm Sp. z o.o. Ksawerów 54771,1 1,0
176 Mar S.J. £ód¼ 54578,9 1,0
177 Ins - El S.J. £ód¼ 54131,2 2,0
178 SKORPIO Duda Duszyński S.J. Be³chatów 53808,7 4,8
179 WIKING - GRAF S.J. Zak³ad Poligraficzny £ód¼ 53512,5 0,9
180 Zak³ad Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o. £ód¼ 53431,1 0,4
181 Przeds. Inchem  S.J. £ód¼ Andrzejów 53415,9 0,7
182 Creative Web Sp. z o.o. Ksawerów 53118,2 0,9
183 HSV Polska Sp. z o.o. £ód¼ 52671,7 2,0
184 BRAT - POL Sp. z o.o. Zak³ady Miźsne Wielgom³yny 52299,2 0,6
185 Wojewódzki Zespó³ Z.O.Z. Centrum Leczenia Chorób P³uc i Rehabilitacji £ód¼ 52049,4 0,6
186 Przedsiźbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. Radomsko 51939,6 1,2
187 SUWARY S.A. Pabianice 51437,7 1,1
188 SONZOGNI POLSKA Sp. z o.o. Stryków 51410,6 2,2
189 Poyry Forest Industry Sp. z o.o. £ód¼ 51377,9 2,6
190 S i A PIETRUCHA Sp. z o.o. Ksawerów 51373,1 1,1
191 P.H. Sopexim S.J. Aleksandrów £ódzki 50827,0 1,4
192 GEERS Akustyka S³uchu Sp. z o.o. £ód¼ 49739,3 1,0
193 ZORINA Sp. z o.o. Kutno 49619,8 2,2
194 Colex Sp. z o.o. Zgierz 49509,1 1,0
195 Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierz±t Sp. z o.o. £owicz 49367,3 0,9
196 Leitz Polska Sp. z o.o. Radomsko 47847,5 1,3
197 Pamso S.A. Zak³ady Miźsne Pabianice 47584,6 1,1
198 Wodoci±gi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. Zgierz 47454,4 1,2
199 LOZAMET Sp. z o.o. £ódzkie Zak³ady Metalowe £ód¼ 46693,5 0,9
200 PH Polder i Rajder S.J. Sieradz 46579,5 0,7
201 Dolfos S.J. Piotrków Trybunalski 46466,6 0,7
202 Zak³ad Robót Komunalnych Sp. z o.o. £ód¼ 46330,8 0,9
203 Lama Sp. z o.o. Sździejowice 46102,7 1,9
204 PPUH Knittex £ód¼ 45738,6 2,4
205 Man And Machine Software Sp.z o.o. £ód¼ 45443,7 2,6
206 MARKO - WALICHNOWY Sp. z o.o. Zak³ady Miźsne Sokolniki 45058,6 0,9
207 ECO-ABC Sp. z o.o. Be³chatów 45029,1 0,6
208 MOTYL S.J. Zak³ad Przetwórstwa Owoców i Warzyw Rokiciny 44925,9 0,6
209 Janmor Sp.z o.o. Pabianice 44622,7 0,7
210 Granum S.J. Firma Nasienna Wodzierady 44618,5 1,0
211 INTERKOBO Sp. z o.o. £ód¼ 44472,4 1,3
212 Kraj Sp. z o.o. Kutno 44316,5 12,0
213 PPHU Elester - PKP Sp. z o.o. £ód¼ 44101,4 2,1
214 Kon - Wit Plus S.J. Ksawerów 44094,9 2,2
215 Breve Tufvassons Sp. z o.o. £ód¼ 43685,5 1,5
216 Delia Cosmetics Sp. z o.o. Rzgów 43501,8 1,4
217 PBU WIKTOR S.J. Radomsko 43496,8 1,6
218 Artyk Sp. z o.o. £ód¼ 43199,0 3,6
219 NIBCO Sp. z o.o. £ód¼ 42784,0 3,6
220 Agromex S.J. Sździejowice 42701,8 4,4
221 LOGIS S.A. Rawa Mazowiecka 42062,7 0,4
222 Florian Centrum S.A. Kutno 42053,5 0,6
223 Okrźgowa Spó³dzielnia Mleczarska Skierniewice 41730,5 2,3
224 REINVEST Przeds. Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. £ód¼ 41302,8 16,6
225 SEMI Sp. z o.o. £ód¼ 40567,4 0,5
226 Color Invest S.J. £ód¼ 40189,8 0,9
227 Miejskie Przedsiźbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp.z o.o. Zduńska Wola 40034,3 1,0
228 KAWIKS S.J. PPHU Widawa 39956,1 1,2
229 METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS PIOTRKÓW Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 39937,9 0,8
230 Cer - Art - Studio Sp. z o.o. Mniszków 39630,8 0,9
231 IC COMPANYS POLAND Ltd Sp. z o.o. £ód¼ 39571,2 2,3
232 Novo - Poland Sp. z o.o. £ód¼ 39441,9 4,2
233 Spó³dzielnia Inwestycji i Budownictwa w £owiczu £owicz 39033,7 2,0
234 Jumi Sp. z o.o. Pabianice 38995,9 2,5
235 Impex Sp. z o.o. £ask 38698,2 7,1
236 ENKEV POLSKA S.A. £ód¼ 37730,7 1,4
237 Kilargo Sp.z o.o. Dobroń 37727,0 0,4
238 GERLACH S.A. Drzewica 37506,2 0,9
239 PANTA Sp. z o.o. £ód¼ 37487,4 0,7
240 FUNGIS Sp. z o.o. Maków 37469,4 2,5
241 Sunco Polska Sp. z o.o. £ód¼ 37370,4 0,7
242 AN - Farb S.J. £ód¼ 36844,2 2,8
243 Towarzystwo Elektrotechnologiczne Qwerty Sp. z o.o. £ód¼ 36603,5 1,7
244 Sesto Senso Klimas S.J. Czastary 36567,6 1,2
245 COMMON S.A. £ód¼ 36161,2 1,4
246 MAGAM Sp. z o.o. £ód¼ 36046,3 0,4
247 TEXTILIMPEX Sp. z o.o. £ód¼ 35293,3 1,1
248 LEMIX Sp. z o.o. £ód¼ 35086,9 3,2
249 Protyl - Serwis 44 Sp.z o.o. Wieluń 34997,3 1,3
250 Filtrona Protection and Finishing Products Sp. z o.o. £ód¼ 34843,7 1,3
251 DYRUP Sp. z o.o. £ód¼ 34780,1 0,9
252 PPH PABIANTEX A.Wojtas i Wpólnicy S.J. Pabianice 34550,2 1,1
253 ZGODA Spó³dzielnia Inwalidów Konstantynów £ódzki 34347,5 0,7
254 Wojewódzki Szpital Zespolony Skierniewice 34333,6 2,8
255 PU Roka Zak³ad Pracy Chronionej Piotrków Trybunalski 34299,4 0,3
256 AUTOBAR PACKAGING POLAND Sp. z o.o. Skierniewice 34169,8 0,4
257 POKÓJ Spó³dzielnia Elektrotechniczna £ód¼ 34025,5 1,1
258 Nasza £azienka S.J. £ód¼ 33740,8 1,4
259 Elster Kent Metering Sp. z o.o. Zgierz 33605,4 0,7
260 PPHU FRUBEX - BIS S.J. J.E.Z.A. Bźben Pajźczno 33543,9 0,9
261 Miejskie Przedsiźbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp.z o.o. Sieradz 33183,7 2,7
262 SILIKATY S.A. Zak³ad Wapienno-Piaskowy £ask 33118,0 34,0
263 Debets - Schalke Polska Sp.z o.o. £ód¼ 33045,2 1,9
264 ZENIT Sp. z o.o. £ód¼ 32927,6 1,4
265 MBL POLAND Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 32786,2 2,6
266 Therm - Instal Grupa SBS S.J. £ód¼ 32447,8 1,1
267 WTÓRMEX S.J. PW Radomsko 31933,6 0,6
268 Przedsiźbiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. £ód¼ 31879,1 3,1
269 Fabryka Lin Stolin Sp. z o.o. Be³chatów 31851,9 1,3
270 Miejskie Przedsiźbiorstwo Oczyszczania £ód¼       Sp. z o.o. £ód¼ 31711,1 1,3
271 Hanmar Sp. z o.o. Pabianice 31683,0 1,5
272 Drahtzug Stein £ód¼ Sp. z o.o. £ód¼ 31582,0 1,4
273 Schomburg - Polska Sp.z o.o. Kutno 31459,2 0,8
274 Kwiaciarski Zak³ad Do¶wiadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Kawźczyn 31374,4 1,5
275 Badger Mining Poland Sp.z o.o. Tomaszów Mazowiecki 31245,5 2,0
276 Karima S.J. £ód¼ 31193,9 0,6
277 Belle - Poland Sp.z o.o. Rawa Mazowiecka 30686,1 1,4
278 UNIBUD Sp. z o.o. Przeds. Wykonastwa Budowlanego i Us³ug Inwest. £ód¼ 30614,0 13,5
279 Kondor Sp. z o.o. £ód¼ 30581,7 1,0
280 Przeds. PREXER Sp. z o.o. £ód¼ 30400,0 3,2
281 ATOS Sp. z o.o. £ód¼ 30342,2 1,0
282 FOOD SERVICE Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 30143,6 2,2
283 Przedsiźbiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz Sp. z o.o. Sieradz 30099,5 1,1
284 Amii Sp. z o.o. £ód¼ 29849,4 0,9
285 Sedal Sp. z o.o. Wieluń 29824,1 1,4
286 Expom Sp. z o.o. Kro¶niewice 29813,0 2,1
287 £ód¼dis Sp.z o.o. £ód¼ 29591,3 1,3
288 FGV FORMENTI & GIOVENZANA POLSKA Sp. z o.o. Wieruszów 29523,9 1,0
289 Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o. £ód¼ 29182,0 1,3
290 PRO - DOM Sp. z o.o. £ód¼ 29165,3 1,7
291 Comitor Sp. z o.o. £ód¼ 29139,1 1,5
292 POLDEM Sp. z o.o. £ód¼ 29138,1 0,6
293 Przedsiźbiorstwo Handlu Sprzźtem Rolniczym AGROMA Kutno 28791,9 0,9
294 PRYM FASHION POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 28723,9 0,9
295 M³yn Zboæowy Jerzy £aszkiewicz i Synowie S.J. Szadek 28718,8 0,8
296 ZIPO Sp. z o.o. Skierniewice 28704,7 1,1
297 EKO - REGION Sp. z o.o. Be³chatów 28403,2 1,6
298 Sako - Expo Techtextilplast S.J. Sakowski Wi¶niewski Ozorków 28387,8 1,5
299 CONTRAIN Sp. z o.o. £ód¼ 28086,1 0,7
300 Projnad PPHU Sp. z o.o. Sieradz 28004,0 7,2
301 JBD SA £ód¼ 27982,7 1,4
302 Kuchinox Sp. z o.o. £ód¼ 27401,8 0,8
303 Kodrewex Sp. z o.o. Gomunice 27201,6 0,7
304 GAIK Zak³ad Przetwórstwa Miźsnego Wielgom³yny 27138,0 1,0
305 Quimicer Polska Sp. z o.o. Opoczno 26995,1 1,5
306 Wytwórnia Armatury Sp. z o.o. Zgierz 26819,4 1,7
307 Przedsiźbiorstwo Turystyczne £ÓD¬ £ód¼ 26808,4 1,9
308 DELKOR Sp. z o.o. £ód¼ 26808,2 1,1
309 Luxi S.J. PPHU £ód¼ 26564,4 5,0
310 Bultel International (Poland) Sp. z o.o. £ód¼ 26481,6 1,0
311 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta 26339,2 1,0
312 EKOMEL S.A. Przedsiźbiorstwo Inæynierii ¦rodowiska i Mielioracji Poddźbice 26301,6 1,5
313 Przedsiźbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp.z o.o. Kutno 26273,3 1,2
314 Pabianicka Fabryka Narzździ PAFANA S.A. Pabianice 25947,1 0,7
315 Libera E. i A. Libera S.J. Tuszyn 25531,6 0,9
316 Firma BRACIA URBANEK S.J. £owicz 25436,6 1,1
317 Zak³ad Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 25362,4 1,5
318 DEST Dybowski Tomczak S.J. £ód¼ 25345,1 2,6
319 Biuro Handlowe Cedrus P. Daszkiewicz Brzeziny 24541,5 1,8
320 NEONICA POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 24415,5 0,9
321 ENGOREM Sp.z o.o. £ód¼ 24160,2 1,4
322 UNITOP - Optima S.A. Zak³ady Przemys³u Cukierniczego £ód¼ 24010,8 0,4
323 Hydrask³ad Materia³y Hydrauliczne S.J. £ask 23992,1 1,1
324 Golden Rose Sp.z o.o. £ód¼ 23864,0 1,0
325 TORIMEX - Chemicals LTD Sp. z o.o. £ód¼ 23859,5 0,9
326 Zak³ady Urz±dzeń Elektrycznych ZELTECH S.A. £ód¼ 23758,2 1,4
327 Przedsiźbiorstwo Transportu i Sprzźtu Budowlanego S.A. £ód¼ 23521,7 2,9
328 Fortech Sp. z o.o. Pabianice 23409,6 2,7
329 Zak³ad Produkcji Cukiericzej Janusz Chojecki ZPCH Skierniewice 23373,7 2,0
330 Trans - Mer S.J. Zgierz 23366,8 1,2
331 Ekoinstal PPU Sp. z o.o. £ód¼ 23194,5 1,6
332 Firma Zaopatrzenia KORNER Sp. z o.o. Radomsko 23159,1 0,9
333 Lewor S.J. Andrespol 23115,3 1,5
334 FRUCTODOR Sp. z o.o. PPH Bolimów 23075,6 2,4
335 Andropex S.J. £ód¼ 22969,8 2,2
336 Amann Sp. z o.o. £ód¼ 22964,5 0,9
337 Felina Polska Sp. z o.o. £ód¼ 22852,1 1,0
338 ZJAZDOWA S.A. £ódzki Rynek Hurtowy £ód¼ 22847,6 0,9
339 Przedsiźbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Sieradz 22722,1 1,3
340 Zak³ad Miźsny Ozdan S.J. Bia³a Rawska 22716,7 3,5
341 Wytwórnia Zźbów Sztucznych WIEDENT S.J. £ód¼ 22620,9 1,0
342 Grupowa Oczyszczalnia ¦cieków Sp. z o.o. Kutno 22565,2 1,1
343 Biuro Ekonomiczno Handlowe Zasada Jan Wieluń 22509,1 0,8
344 PRO - STER S.J. Klimatyzacja - Automatyka £ód¼ 22344,1 3,9
345 Syndykat S.J. £ód¼ 22336,1 1,0
346 Provit Sp. z o.o. Kutno 22117,3 0,8
347 ABEL S.J. Andrzej Kamiennik, Bogdan Wysota Br±szewice 22000,5 0,7
348 ESBUD S.J. Wieluń 21954,0 5,6
349 Okrźgowa Spó³dzielnia Mleczarska Pajźczno 21943,0 0,5
350 Centra Serwis Z.T.Z Mitman S.J. £ód¼ 21870,1 0,4
351 FERAX POLONIA - ITALIA J.V. Co Ltd Sp. z o.o. Zduńska Wola 21739,1 0,4
352 Sawo Recykling S.J. Zgierz 21655,0 1,0
353 Electronics Box S.J. £ód¼ 21565,0 3,2
354 Marbex Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 21403,0 0,9
355 Overlack Sp. z o.o. Ozorków 21369,9 1,7
356 Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. £ód¼ 21317,4 4,2
357 Sygu³a S.J. £ód¼ 21229,2 1,0
358 Techmark S.J. Aleksandrów £ódzki 21216,8 0,8
359 PPHU Demeter S.J. Kamieńsk 21150,6 1,8
360 PHU Juszczak S.J. Wieruszów 21123,2 1,0
361 Tomra Orwak Polska Sp. z o.o. £ód¼ 21018,5 2,9
362 Ptak - Media SA Rzgów 21009,0 5,4
363 A.S.I. Sp. z o.o. £ód¼ 21008,0 0,8
364 Inter Yeast Sp.z o.o. Kro¶niewice 20927,7 1,7
365 Przedsiźbiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. Wieruszów 20881,8 1,1
366 MIKOMAX Sp. z o.o. Fabryka Mebli Biurowych £ód¼ 20872,8 0,3
367 Zbigniew Olczyk, Piotr Kleparczek S.J. £ód¼ 20798,9 0,7
368 Freudenberg Vilene Sp. z o.o. £ód¼ 20746,0 0,8
369 Finezja S.J. Huta Szk³a Gospodarczego i Artystycznego Wolbórz 20637,2 1,4
370 Aspol - FV Sp. z o.o. £ód¼ 20618,8 1,4
371 CARBOLOGISTIC Sp. z o.o. £ód¼ 20511,3 0,8
372 KASTOR S.A. £ask 20465,0 0,6
373 TEKOM Sp. z o.o. Przeds. Budownictwa Telekomunikacyjnego Pabianice 20451,6 9,0
374 Elektryk Sp. z o.o. Zduńska Wola 20398,6 1,5
375 Juran Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 20381,6 0,7
376 Firma Handlowa DREWNO Sp.z o.o. £ód¼ 20313,6 0,5
377 Conrad Sp. z o.o. £ód¼ 20226,7 1,2
378 BILEX Sp. z o.o. PHU £ód¼ 19963,5 4,2
379 TIBEX Sp. z o.o. £ód¼ 19943,2 3,8
380 Pruszyński - Kaluæny Sp.z o.o. Rzgów 19904,0 2,2
381 POLIFARB - £ÓD¬ Sp. z o.o. £ód¼ 19873,5 1,1
382 ARSEN Sp. z o.o. Sieradz 19858,5 0,8
383 Italcolor Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 19750,9 2,7
384 TERMOKOR - BE£CHATÓW Sp. z o.o. Rogowiec 19716,9 1,9
385 SKIOLD BL Sp. z o.o. Kutno 19706,7 0,7
386 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Skierniewice 19628,2 1,2
387 Instytut Warzywnictwa Skierniewice 19564,0 1,3
388 K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o.o. £ód¼ 19401,4 0,9
389 Oritex S.J. Kowalczyk i Wspólnicy PPHU Dziewiarnia i Farbiarnia £ód¼ 19276,0 0,4
390 EMERSON Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 18988,2 1,1
391 GALAXIA Ltd Sp.z o.o. Wieluń 18941,0 1,0
392 Agraf Sp. z o.o. £ód¼ 18940,0 3,4
393 LSI SOFTWARE S.A. £ód¼ 18934,2 2,2
394 Graminex Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 18885,6 0,6
395 SPO£EM Spó³dzielcze Domy Handlowe CENTRAL £ód¼ 18813,2 1,1
396 PPU INBUD Sp. z o.o. £ód¼ 18538,3 5,3
397 Sharda Europe Sp. z o.o. £ód¼ 18403,5 0,8
398 S.i A. PIETRUCHA PPH B³aszki 18344,9 0,7
399 SAUNOPOL Maciejewski S.J. - Grupa SBS £ód¼ 18315,3 1,1
400 Eko - Serwis Sp. z o.o. Przeds. Oczyszczania Miasta Kutno 18269,2 1,0
401 Kosmetyczne Wyroby Bawe³niane Sp. z o.o. Zelów 18254,3 0,4
402 THOREX S.J. Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych Tadeusz Laskowski i Rados³aw Laskowski £ód¼ 18235,6 1,4
403 EKODENT - X S.J. £ód¼ 18128,3 0,7
404 WOD - KAN Sp. z o.o. Zak³ad Wodoci±gów i Kanalizacji Be³chatów 17954,0 1,0
405 Pollena - Ewa S.A. Fabryka Kosmetyków £ód¼ 17809,3 2,4
406 Pawotex S.J. £ód¼ 17693,0 0,9
407 AB LOGIC Sp. z o.o. Stryków 17558,6 1,7
408 Przeds. Frafil J.V. Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 17088,3 0,6
409 Toni Spedition Sp. z o.o. Ozorków 16890,2 0,8
410 PHUP Agros - Wrońscy Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 16880,8 1,0
411 JOGO - HURT S.J. £ód¼ 16808,2 1,0
412 Przeds. Alkol Sp. z o.o. Koluszki 16728,7 3,0
413 Evimex Sp. z o.o. Agencja Handowo - Us³ugowa Tomaszów Mazowiecki 16697,9 1,1
414 E.S.O. S.J. £ód¼ 16546,8 1,1
415 ZPH Mistral S.J. £ód¼ 16506,8 0,8
416 RADIO £ÓD¬ S.A. Polskie Radio - Regionalna Rozg³o¶nia w £odzi £ód¼ 16483,8 0,5
417 Ozorkowskie Przedsiźbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ozorków 16421,1 1,2
418 Castor S.J. Stefaniak, W³odarczyk, Kździa Pabianice 16404,3 2,0
419 Jenerix Sp.z o.o. £ód¼ 16241,1 1,1
420 SBS Sp. z o.o. £ód¼ 16211,1 1,5
421 Instytut W³ókiennictwa £ód¼ 16130,7 5,5
422 Przeds. Projektowania i Produkcji Ekomega Sp. z o.o. £ód¼ 16126,0 1,3
423 Firma Ksiźgarska Serwis Sp. z o.o. £ód¼ 16125,7 0,9
424 Kinekspert S.J. £ód¼ 16111,7 0,7
425 A - Hak Przeds. Inæynieryjne Sp. z o.o. £ód¼ 16108,9 5,3
426 Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 16058,1 0,9
427 Galen S.J. £ód¼ 15959,2 0,7
428 Budimus M.S³oma Kutno 15947,3 1,3
429 Milma S.J. Zgierz 15874,5 2,8
430 Zak³ady Hydrauliki Si³owej Sp. z o.o. £ód¼ 15781,3 1,2
431 Drog - Inæ Bińczyk, Buchalski, S³omecki S.J. Piotrków Trybunalski 15729,2 1,1
432 EKO - SERWIS Sp. z o.o. Przeds. Instalacyjno - Budowlane Sieradz 15597,2 3,7
433 Zak³ad Obs³ugi Energetyki Sp. z o.o. Zgierz 15567,4 0,6
434 MADO Sp. z o.o. £ód¼ 15505,0 1,9
435 VARITEX S.A. £ód¼ 15332,9 1,6
436 Frigo - Polska Sp. z o.o. £ód¼ 15268,4 1,6
437 PPHU J & K. Romstom J. Lechowska I. Lechowska S.J. Tomaszów Mazowiecki 15238,7 3,1
438 KBM Sp. z o.o. Be³chatów 15224,6 0,8
439 Gal - Mal Wieluń Sp. z o.o. Czarnoæy³y 15121,9 1,6
440 Termer - MCM Sp. z o.o. Be³chatów 15015,0 3,3
441 Polfarb FPHU S.J. Ujazd 15003,8 2,8
442 Sam - Scan Sp. z o.o. £ód¼ 14893,5 1,2
443 Rolsad S.J. Rawa Mazowiecka 14886,5 1,7
444 Mobilex (Rehasystent) Sp. z o.o. £ód¼ 14823,3 12,1
445 £ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA £ód¼ 14743,8 0,9
446 FAKO S.A. Fabryka Firanek i Koronek £ód¼ 14695,5 0,5
447 Veg - Pol S.J. £ód¼ 14692,4 0,7
448 MILKPOL Sp.z o.o. Czarnocin 14493,2 2,1
449 STAUBLI - £ód¼ Sp. z o.o. £ód¼ 14457,4 1,8
450 Raków S.J. Moszczenica 14452,1 0,6
451 Przedsiźbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. Kutno 14261,1 1,2
452 Standard Hurtownia S.J. Opoczno 14250,7 1,2
453 Polab Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 14186,4 1,6
454 TRAX Sp. z o.o. £ód¼ 14159,5 1,0
455 POLDROB S.A. PPH £ód¼ 14106,5 2,1
456 Polski Zwi±zek Motorowy Okrźgowy Zespó³ Dzia³alno¶ci Gospodarczej Sp. z o.o. £ód¼ 13990,8 0,8
457 Zarodowa Ferma Kur Rszew Sp. z o.o. Konstantynów £ódzki 13843,8 1,0
458 ICE - FULL Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 13796,0 0,3
459 Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych Tkalnie Zelów S.A. Zelów 13707,1 0,4
460 Partner Sp. z o.o. D±brówka  Wielka 13569,1 0,8
461 POLCONFEX Sp. z o.o. Krajowa Spó³ka Przemys³u Odzieæowego £ód¼ 13563,8 1,1
462 Gminna Spó³dzielnia SAMOPOMOC CH£OPSKA Pabianice 13507,8 2,5
463 ATZ Sp. z o.o. £ód¼ 13466,0 1,1
464 Elephant Lukię S.J. £ód¼ 13070,5 0,9
465 AMATEC POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 12926,6 0,8
466 ARIMEX DAMIS Sp. z o.o. Zduńska Wola 12882,3 0,8
467 Polanik Sp.z o.o. Piotrków Trybunalski 12875,4 0,5
468 BIO - AGRO Sp. z o.o. Dobryszyce 12844,9 1,7
469 Wojewódzki O¶rodek Medycyny Pracy Centrum Profilakt. - Lecznicze £ód¼ 12830,1 1,1
470 CELPOL S.J. £ask 12823,3 1,3
471 System Poland Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 12709,2 1,0
472 Rol Tol Przeds. Papiernicze G³ówka, Trela S.J. Pabianice 12668,6 1,3
473 ASMIR S.J. Tomaszów Mazowiecki 12652,1 1,3
474 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Wieluń 12551,7 0,9
475 Haftina Michalscy S.J. Piotrków Trybunalski 12482,3 1,2
476 Inwest - Optex Sp. z o.o. Opoczno 12480,4 1,3
477 Multi - Mac Sp. z o.o. £ód¼ 12344,6 1,1
478 Victus S.J. Dzia³oszyn 12343,3 1,4
479 FILTEX S.A. Zak³ady Przemys³u Filcowego £ód¼ 12283,2 0,7
480 Techniczne Biuro Obs³ugi Przemys³u Sp. z o.o. PPHU Kluki 12227,1 3,1
481 Kufner Polska Sp.z o.o. Starowa Góra 12161,6 0,6
482 Inatex Sp. z o.o. Bia³a 12106,9 3,4
483 Klub Sportowy PIOTRCOVIA Sportowa S.A. Grabica 12056,2 0,4
484 Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. Brzeziny 12037,1 1,4
485 WOLTAN Sp. z o.o. Zak³ad Aparatury Elektrycznej £ód¼ 12028,6 1,1
486 Spó³dzielnia MUSI Ochrona Osób i Mienia Piotrków Trybunalski 12003,8 0,5
487 APORTER  Sp. z o.o. Zgierz 11934,7 3,4
488 BIOFLUID S.J. Tuszyn 11904,8 2,2
489 Start People Sp. z o.o. £ód¼ 11901,2 1,2
490 TERPLAST Sp. z o.o. - Zak³ady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sieradz 11692,5 0,1
491 FH Fruktus S.J. Skierniewice 11660,5 1,5
492 ROL - GAZ S.J. Wieluń 11622,0 1,3
493 Przedsiźbiorstwo Przemys³u Odzieæowego Sieradz 11559,1 1,0
494 INTERSOFT GMBH Sp. z o.o. £ód¼ 11509,9 1,4
495 GRUPOWA OCZYSZCZLNIA ¦CIEKÓW W £ODZI Sp. z o.o. £ód¼ 11421,6 0,3
496 Schaumaplast - Organika Sp. z o.o. £ód¼ 11408,9 0,4
497 Zetterbergs Polska Sp. z o.o. £ód¼ 11397,5 2,5
498 Tilia Sp. z o.o. £ód¼ 11341,2 11,3
499 Febus-Auto Sp. z o.o. £ód¼ 11276,0 0,9
500 PUPH D¼wig - Service Sp. z o.o. £ód¼ 11259,6 0,8
501 BOMAKO  Ryszard Borowski, Alina Borowska S.J. £ód¼ 11133,6 0,7
502 Polnis - Dystrybucja Sp. z o.o. £ód¼ 11109,0 0,7
503 Koluszki Foundry And Machinery Sp. z o.o. Koluszki 10982,4 1,5
504 AMERICAN & EFIRD (Polska) Sp. z o.o. £ód¼ 10950,1 1,0
505 ALFA Sp. z o.o. Wolbórz 10712,8 0,8
506 Met - Bud S.J. Wieluń 10697,1 3,0
507 ZPHU Jakmar S.J. £owicz 10691,8 1,0
508 £ZG £ŹCZYCA S.A. £źczyca 10685,2 1,1
509 Autoweber Sp. z o.o. Zduńska Wola 10650,4 5,2
510 MET-PRIM Sp. z o.o. Radomsko 10649,4 3,5
511 FEMINA S.J. £ód¼ 10606,8 0,4
512 PW STALBET Sp. z o.o. £ód¼ 10587,8 6,3
513 AGROPHARM S.A. Tuszyn 10569,5 0,9
514 J.J. Idczak Sp. z o.o. £ód¼ 10545,2 0,6
515 Andrzejewski - Automatyzacja i Wyposaæenie Produkcji Sp. z o.o. £ód¼ 10537,9 4,7
516 Agro S.J. Kutno 10502,2 0,6
517 Arco £ódzkie PH Adam Pietraszek i Roman Pietraszek S.J. Pabianice 10451,4 0,9
518 Unipol - Plus S.J. £ód¼ 10422,8 1,6
519 Nowa Szko³a Sp. z o.o. £ódæ 10359,4 0,6
520 Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy ZPCh S.J. Kutno 10249,8 1,7
521 Makowscy S.J. Rawa Mazowiecka 10223,4 1,5
522 WIELUŃ S.A. Przedsiźbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych P±tnów 10193,9 1,8
523 Duledo Firma Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 10057,4 0,6
524 ELANDA S.J. Rozprza 10021,3 0,5
525 MKA Skorupa Interoil S.J. Sieradz 9989,2 0,3
526 Hydro - Pomp Sp. z o.o. £ód¼ 9978,7 1,3
527 Kopalnie i Hurtownie Granitów Skalimex Grantin Sp. z o.o. Sieradz 9976,1 0,3
528 GAZREM Sp. z o.o. £ód¼ 9957,4 6,2
529 HEMPIS S.J. Piotrków Trybunalski 9815,6 1,0
530 Oczyszczalnia ¦cieków Sp.z o.o. Tomaszów Mazowiecki 9709,1 0,7
531 Ceramika Serwis Sp. z o.o. Opoczno 9689,2 0,2
532 LAMELA Sp. z o.o. £owicz 9641,8 0,5
533 SM 21 Energetyka Sp. z o.o. £ód¼ 9515,1 0,9
534 Surtex Sp. z o.o. £ód¼ 9467,7 1,1
535 CTM Polonia Sp.z o.o. G³owno 9465,3 1,2
536 Dom Handlowy Agro S.J. £ód¼ 9433,7 4,7
537 PPHU CDM Sp. z o.o. £od¼ 9396,8 1,6
538 Bellussi Group Sp. z o.o. £ód¼ 9389,6 2,0
539 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 9342,3 1,1
540 Hoffman S.J. PPMiU £ód¼ 9308,9 1,3
541 DELTA IMPORT Sp. z o.o. Konstantynów £ódzki 9307,5 3,5
542 PPHU Jakub Wendler Pabianice 9300,8 0,3
543 Time - Net Sp. z o.o. £ód¼ 9288,9 2,1
544 Expoline S.J. £ód¼ 9230,8 1,8
545 Mitex Sp. z o.o. Firma Kupiecka Konstantynów £ódzki 9156,0 1,2
546 Cardinal Pharma Trade Sp. z o.o. £ód¼ 9142,2 0,9
547 Elplast. com. S.J. Kutno 9136,2 0,5
548 SALTEX Sp. z o.o. £ód¼ 9063,8 0,7
549 BIOFANA Sp. z o.o. O¶rodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych Kutno 9054,6 0,5
550 Pinokio S.J. Piotrków Trybunalski 9028,0 1,0
551 Zak³ad Gospodarki Ciep³owniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 8980,1 0,7
552 Przedsiźbiorstwo Schemat S.J. Sieradz 8953,1 1,0
553 Bracia Marks S.J. £ód¼ 8880,3 0,3
554 Plast Sp. z o.o. £ód¼ 8780,0 2,1
555 Eurostep Poland Sp. z o.o. Ksawerów 8750,1 1,1
556 Axia Sp. z o.o. £ód¼ 8749,9 8,0
557 NARZŹDZIOWNIA Sp. z o.o. Zak³ad Wykonastwa  Urz±dzeń Precyzyjnych £ód¼ 8701,0 1,0
558 B³ysk S.J. PHU Tomaszów Mazowiecki 8671,2 1,1
559 Pol - Intech Towarzystwo Przemys³owo - Handlowe Sp. z o.o. £ód¼ 8627,2 1,1
560 Calze Ori S.J. £ód¼ 8615,5 1,5
561 MEGAMED Sp. z o.o. Niepubliczny ZOZ Be³chatów 8593,9 1,4
562 Przedsiźbiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Skierniewice 8527,5 3,5
563 Sacmi Polska Sp.z o.o. Tomaszów Mazowiecki 8524,4 1,5
564 Roger Sp. z o.o. £ód¼ 8474,6 0,5
565 Netafim - Irygacja Sp. z o.o. Skierniewice 8472,7 1,0
566 RIHO Polska Sp. z o.o. £ód¼ 8470,4 2,0
567 ART Logistic Sp. z o.o. £ód¼ 8435,0 0,9
568 Firma Kik Krysak S.J. Radomsko 8416,0 1,6
569 Alda S.J. Pabianice 8409,6 2,4
570 Bosmann Sp.z o.o. £ód¼ 8395,3 1,9
571 ORTEN Sp. z o.o. £ód¼ 8375,9 3,1
572 BESTMONT S.A. Sieradz 8344,3 2,5
573 A.S. Sierant PPHU S.J. Piotrków Trybunalski 8319,7 1,0
574 MODERBUD Sp. z o.o. £ód¼ 8318,6 5,6
575 Eurexia - Polska Sp. z o.o. £ód¼ 8258,9 0,7
576 MAGDA S.J. Hurtownia Spoæywcza Piotrków Trybunalski 8174,4 0,7
577 Corpo S.J. £ód¼ 8163,8 1,4
578 PPHU MAG - RYS S.J. Zgierz 8139,3 0,9
579 BIOGENED S.A. £ód¼ 8118,7 0,5
580 Grifmal S.J. £ód¼ 8025,7 0,9
581 Zak³ad Do¶wiadczalny Instytutu Zootechniki ROSSOCHA Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 8016,4 1,1
582 FPHU Bracia Edmund i Krzysztof Liziniewicz S.J. £ód¼ 8005,6 0,5
583 ORGANIKA SA Zak³ady Chemiczne £ód¼ 7950,4 0,9
584 Enzym S.J. D³utów 7904,5 0,4
585 DUKAT Sp. z o.o. PRZEDSIŹBIORSTWO DORADZTWA I WDROÆEŃ PRZEMYS£OWYCH Pabianice 7877,7 0,5
586 Rose - Win Sp.z o.o. PPHU Be³chatów 7875,9 6,7
587 Wytwórnia Urz±dzeń Komunalnych WUKO S.A. £ód¼ 7859,6 3,7
588 Miejskie Przedsiźbiorstwo Robót Instalacji Elektrycznych i Ciep³owniczych S.A. £ód¼ 7844,0 1,5
589 Okrźgowa Spó³dzielnia Mleczarska Ozorków 7826,4 1,3
590 CHEMITEX Sp. z o.o. Zak³ady Mechaniczne Sieradz 7795,7 1,4
591 Przedsiźbiorstwa Ins - Tom Sp. z o.o. £ód¼ 7791,6 6,2
592 J i J Okruszek S.J. D³utów 7784,7 0,4
593 Texpol Sp. z o.o. D³utów 7772,9 0,6
594 PANTA - PLAST Sp. z o.o. £ód¼ 7702,1 2,6
595 Meblomir Sp. z o.o. Wieruszów 7690,2 4,3
596 Mikomax 6 Meble Biurowe Sp. z o.o. £ód¼ 7647,5 1,3
597 Nowakowski Logistics Sp. z o.o. Wieluń 7609,3 0,4
598 SPO£EM PSS Be³chatów 7565,7 1,3
599 Tres Polska Sp. z o.o. £ód¼ 7565,0 0,5
600 Centrum Informacji Biznesu Sp. z o.o. Pabianice 7547,6 0,9
601 Euro - Kerze Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 7541,5 1,5
602 TRELLA & NOLTE Sp. z o.o. £ód¼ 7519,8 0,5
603 PUH UNICAR S.J. Radomsko 7502,8 1,4
604 Scantrans Sp. z o.o. £ód¼ 7418,2 1,3
605 Alfa - Zeta Sp. z o.o. £ód¼ 7412,0 0,9
606 Hurtownia Art. Przemys³owych S.J. Ujazd 7349,6 1,0
607 Iga Kotkowska i Wasiak S.J. £ód¼ 7294,8 0,9
608 Dentex Sp. z o.o. Zduńska Wola 7279,9 0,9
609 B£AJA NEWS Sp. z o.o. £ód¼ 7233,7 0,9
610 Falcon Sp.z o.o. £ód¼ 7200,8 0,9
611 Firma Handlowo - Us³ugowa Rolmasz S.J. Rawa Mazowiecka 7186,2 1,6
612 Andex - Paw³owscy S.J. Skierniewice 7160,3 1,0
613 Zak³ady Przetwórstwa Miźsnego Miazek S.J. £ód¼ 7123,0 1,3
614 Amix Sp. z o.o. £ód¼ 7076,2 0,6
615 FAS G£OWNO Sp. z o.o. Fabryka Szlifierek G³owno 7064,9 1,0
616 Exoflora Sp.z o.o. £ód¼ 6997,7 0,9
617 ZORZA PSS Radomsko 6978,9 1,3
618 MONDO - CALZA Sp. z o.o. Polsko - W³oskie Przeds. £ód¼ 6938,5 0,4
619 S2M Polska Sp.z o.o. Stryków 6855,7 1,2
620 Aplikom Sp. z o.o. £ód¼ 6790,0 0,9
621 Arix Polska Sp.z o.o. Kleszczów 6783,3 0,7
622 Pakos Sp. z o.o. Opoczno 6743,8 3,0
623 Spó³dzielnia Pracy Rolnik Sieradz 6723,7 1,0
624 Agrohandel S.J £ód¼ 6676,9 0,9
625 IMTRONIC S.J. £ód¼ 6489,3 0,7
626 POL - BUD Sp. z o.o. Technologia Wody £ód¼ 6465,8 0,9
627 Bafesto Sp. z o.o. Stryków 6465,0 0,8
628 Pab - Katmar S.J. Pabianice 6457,6 0,8
629 Insbud S.J. Skierniewice 6382,2 1,1
630 Angoratex Sp. z o.o. £ód¼ 6357,7 0,4
631 Maxhurt Sp. z o.o. PHUP Rogowiec 6354,6 0,8
632 Firma Budowlana Jarkom S.J. J. Jarkowski, E. Jarkowski i A. Marcinkowski Wieluń 6334,3 3,9
633 Fabryka Zamków B³yskawicznych Persyl Sp. Komandytowa Peryt S.J. £ód¼ 6329,6 1,7
634 Gnom Sp. z o.o. ³ód¼ 6320,5 0,2
635 Górniczy Klub Sportowy Be³chatów Sportowa S.A. Be³chatów 6317,7 0,4
636 Gorseciarska Spó³dzielnia Pracy G³owno G³owno 6312,2 0,6
637 AMAT DRUK Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 6200,0 2,6
638 TARGET Sp. z o.o. £ód¼ 6188,0 9,1
639 Polska Sieę Handlowa UNIA S.A. Piotrków Trybunalski 6179,2 2,4
640 Shoe Lab Sp. z o.o. £ód¼ 6158,1 2,5
641 Laser - Sinex Sp. z o.o. £ód¼ 6144,7 1,0
642 PPHU Consay S.J. Bia³a 6126,6 3,4
643 Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 6101,4 1,0
644 Grey ART Development S.J. £ód¼ 6077,8 1,5
645 ETEL NETWORKS TELEKOMUNIKACJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. £ód¼ 6006,5 1,4
646 WEBERTEX Sp. z o.o. Moszczenica 5997,8 3,9
647 BOSAL POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 5995,6 0,8
648 Optimasz Sp. z o.o. £ód¼ 5984,0 1,7
649 Correct S.J. Zduńska Wola 5983,4 1,3
650 UNIGLOB Sp. z o.o. Stryków 5946,6 1,3
651 Stehcemp S.J. Rz±¶nia 5877,7 1,5
652 Ilsco Sp. z o.o. £ód¼ 5861,1 0,8
653 Centralne Biuro Techniczne Przemys³u Papierniczego £ód¼ 5857,6 1,1
654 Bartek - Hurt S.J. Radomsko 5843,4 1,0
655 JOSAM POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 5804,9 2,2
656 Hydron - Unipress Sp. z o.o. £ód¼ 5775,8 1,1
657 Solana Polska Sp. z o.o. Zduny 5766,0 1,5
658 Ecotherm Sp. z o.o. £owicz 5740,2 1,3
659 Remfol Sp. z o.o. Gomulice 5716,3 1,2
660 PROMAL Sp. z o.o. Wieruszów 5695,7 1,6
661 Rurator Sp. z o.o. £ód¼ 5653,1 3,7
662 Borowskie Kopalnie Granitu - Skalimex S.A. Sieradz 5643,9 1,1
663 Multimed Sp. z o.o. £ód¼ 5569,8 0,8
664 Przemys³owa Grupa Tekstylna Sp. z o.o. £ód¼ 5549,6 2,2
665 M³yn Handlowo - Us³ugowy S.J. Wodzierady 5491,4 1,8
666 FERMOT S.A. Fabryka Narzździ Specjalnych Skierniewice 5486,7 0,7
667 ZPH Kombi Sp. z o.o. £ód¼ 5453,0 1,3
668 Imponar S.J. Radomsko 5448,9 0,8
669 CAMFIL POLSKA Sp. z o.o. £ód¼ 5420,4 1,0
670 Tex - Sta S.J. Aleksandrów £ódzki 5393,6 0,8
671 Texland S.J. Aleksandrów £ódzki 5370,9 0,7
672 Rondo Kacprzak S.J. Be³chatów 5366,3 1,2
673 BSG Sp. z o.o. Zgierz 5327,5 1,5
674 Primotex Moda Styl Sp. z o.o. £ód¼ 5313,1 0,6
675 Czerwińscy Sprzedaæ Artyku³ów Sanitarnych i Przemys³owych S.J. £owicz 5293,8 1,1
676 Jackolo S.J. £ód¼ 5286,0 0,4
677 PPU Befstal Sp. z o.o. Skierniewice 5266,8 9,1
678 Rema Sp. z o.o. Koluszki 5248,1 1,1
679 Inplast Sp. z o.o. Zelów 5239,7 0,5
680 Rudolf Chemie Polska Sp. z o.o. £ód¼ 5181,6 0,4
681 Fast Logistics Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 5026,3 0,9
682 Przetwórstwo Miźsne W. Piekarski S.J. Rokiciny 4956,0 2,2
683 BIK M. Bernaciak, M.Frydrysiak S.J. £ód¼ 4950,4 1,5
684 Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. Be³chatów 4849,5 2,6
685 Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. £źczyca 4821,2 1,1
686 MIWEST Sp. z o.o. Be³chatów 4792,5 2,9
687 Kowalewski Sp. z o.o. Sieradz 4760,2 0,4
688 SPO£EM Poleska Spó³dzielnia Spoæywców £ód¼ 4736,5 1,3
689 FW G³adysz S.J. Wies³aw i Zbigniew G³adysz Brójce 4728,6 0,8
690 TRICOMED S.A. £ód¼ 4689,0 1,4
691 Miflex - Masz Sp.z o.o. Kutno 4658,9 0,9
692 EMET - IMPEX Sp. z o.o. £ód¼ 4655,7 8,7
693 01 Partner Sp. z o.o. £ód¼ 4643,8 1,0
694 Bobst Group Polska Sp. z o.o. £ód¼ 4639,2 0,9
695 MERCANT Sp. z o.o. £ód¼ 4619,2 1,0
696 Artyk S.J. £ód¼ 4464,3 0,8
697 FPL Sp. z o.o. £ód¼ 4422,0 1,0
698 METGAL Sp.z o.o. Polski Zwi±zek G³uchych Zak³ad Szkoleniowo - Produkcyjny £ód¼ 4354,9 1,0
699 ZETPRI - EKO Sp. z o.o. Przeds. Inæynieryjno - Budowlane Piotrków Trybunalski 4352,2 7,0
700 Havena Sp. z o.o. Kutno 4344,9 1,4
701 ZELTECH MASZYNY ELEKTRYCZNE Sp. z o.o. £ód¼ 4335,4 4,8
702 PHPU Rutmax Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 4318,0 1,1
703 Kalle Nalo Polska Sp. z o.o. £ód¼ 4303,6 1,1
704 Zak³ad Przetwórstwa Miźsnego D.M. Zagajewscy S.J. Rawa Mazowiecka 4296,5 0,8
705 Polifoam - Polska Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 4230,8 1,2
706 INVESTMENT £ÓDZKI S.A. £ód¼ 4196,4 1,0
707 M.A.T. Sp. z o.o. £ód¼ 4190,7 1,2
708 Torus S.J. £ód¼ 4178,0 1,6
709 FAMAS S.A. £ód¼ 4168,5 1,2
710 Pabianickie Zak³ady Graficzne S.A. Pabianice 4162,8 0,5
711 Erfurt & Sohn Polska Sp. z o.o. £ód¼ 4156,4 0,4
712 I.T.P. Gastro Sp. z o.o. £ód¼ 4151,1 1,2
713 Galaktyka Sp. z o.o. £ód¼ 4097,3 0,5
714 Petrix Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 4076,7 1,6
715 Hurtownia W & W S.J. £ód¼ 4074,6 1,4
716 Fima Sp. z o.o. £ód¼ 4072,0 1,5
717 J. Batorski R. Bojanowski i Wspólnicy S.J. Ujazd 3977,1 0,5
718 AGROCENT Sp. z o.o. Z³oczew 3951,8 0,6
719 EMKON Sp. z o.o. Zak³ady Przemys³u Odzieæowego Kutno 3891,6 2,6
720 Kanstec Sp. z o.o. £ód¼ 3872,6 3,6
721 Przedsiźbiorstwo Komunikacji Samochodowej w £odzi Sp. z o.o. £ód¼ 3868,9 0,8
722 MARDOM Sp. z o.o. £ód¼ 3862,2 2,6
723 Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CH£OPSKA Kodr±b Kodr±b 3795,3 1,0
724 Techneau Polska Sp. z o.o. £ód¼ 3787,6 10,4
725 Cargo - Express Sp. z o.o. Pabianice 3767,7 1,2
726 Przemys³owe Urz±dzenia Technologiczne Sp. z o.o. £ód¼ 3757,0 0,6
727 Rawa Mode Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 3750,2 0,7
728 Abimex Sp. z o.o. £ód¼ 3743,7 0,7
729 Zak³ad Konferencyjny Bracia Kilian S.J. Koluszki 3738,5 2,0
730 Helifarm Sp. z o.o. Pabianice 3696,7 0,8
731 AZ ARMATUREN POLSKA Sp. z o.o. Opoczno 3692,3 1,1
732 Sieradex S.J. PPUH  Sieradz 3645,3 1,3
733 Konstal Sp. z o.o. Be³chatów 3490,5 1,0
734 KOPANIA Sp. z o.o. G³owno 3475,7 0,4
735 Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Brzeziny 3473,6 1,1
736 Floramedia Polska Sp.z o.o. Skierniewice 3434,7 1,6
737 Wźgrol S.J. Moszczenica 3315,1 0,8
738 Hurtownia Iglo S.J. Tomaszów Mazowiecki 3307,0 0,7
739 PPHU Alcon Sp. z o.o. Konstantynów £ódzki 3297,5 1,0
740 Kutnowskie Zak³ady M³ynarskie Sp. z o.o. Kutno 3284,4 1,9
741 Firma Handlowa BSP Sp. z o.o. £ód¼ 3282,9 1,0
742 Centrum Mat. Budowlanych Batex Sp. z o.o. £ód¼ 3263,7 1,1
743 ECO - TRANS S.J £owicz 3234,4 1,5
744 Calendula Sp. z o.o. £ód¼ 3221,2 0,4
745 Kavo Polska Sp. z o.o. £ód¼ 3210,5 0,2
746 VERTUS Sp. z o.o. Zgierz 3210,2 0,9
747 Oknostyl S.J. Ozorków 3164,9 2,3
748 PROMAX Sp. z o.o. Przeds. Postźpu Technicznego i Wdroæeń £ód¼ 3163,5 13,5
749 TADELLA S.J. Rokiciny 3150,6 0,2
750 Potronics Sp. z o.o. £ód¼ 3144,2 0,3
751 Farma - Tech Przeds. Produkcyjno - Serwisowe Sp. z o.o. Kutno 3085,2 0,7
752 Gerpol Sp. z o.o. £owicz 3079,6 1,9
753 Plech Sp. z o.o. PHU Wieluń 3069,4 1,6
754 WIETESKA S.J. Stacja Paliw Nowe Zduny 3059,1 0,7
755 Modna Bielizna Sp. z o.o. £ód¼ 3041,7 0,7
756 Komorowski Sp. z o.o. £ód¼ 2997,5 0,6
757 DARMAR Sp. z o.o. Wolbórz 2883,6 0,8
758 Studio Okno Sp. z o.o. Aleksandrów £ódzki 2876,3 3,9
759 PORTOS S.J. Produkcja, Rozlewnia i Hurtownia Win Wola Krzysztoporska 2861,7 0,7
760 Spó³dzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów £ód¼ 2801,6 1,4
761 Produkcja Miźsa i Wźdlin SZWEDZIK S.J. Radomsko 2792,0 1,5
762 Hurtownia Primex S.J. Rzgów 2785,2 0,5
763 Biga Sp. z o.o. £ód¼ 2750,8 1,1
764 Oltruck Sp.z o.o. Wieluń 2743,0 3,1
765 Stacja Paliw - Krasowa S.J. Rusiec 2739,6 1,4
766 MARKON Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 2734,4 0,4
767 EURO - GAZ Technika Grzewcza i Gazowa Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 2704,8 6,5
768 Bio - Mycel Sp. z o.o. Skierniewice 2641,2 0,7
769 Purgum Sp. z o.o. £ód¼ 2618,8 0,8
770 Dźbscy Sp. z o.o. Wieruszów 2612,4 1,6
771 GRUPA CENTRUM Sp. z o.o. Zgierz 2599,5 0,4
772 Martex S.J. £ód¼ 2527,3 0,5
773 MIFLEX RELAX Sp. z o.o. Kutno 2516,4 1,5
774 Agrimat Sp. z o.o. £ód¼ 2511,6 0,6
775 Damana S.J. PPH Sieradz 2490,5 0,3
776 V & Bis Design Sp. z o.o. £ód¼ 2464,1 0,3
777 Fozi Sp. z o.o. £ód¼ 2455,9 1,4
778 Stacja Paliw PAWOJ Lucyna Kopeę, Zdzis³aw Kopeę S.J. Tomaszów Mazowiecki 2415,8 0,8
779 Stacja Paliw Irena i Jerzy Wieteska S.J. Ch±¶no 2383,6 1,0
780 Miźdzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. £ód¼ 2376,5 1,3
781 PPH POLEXIM GmbH Sp. z o.o. £ód¼ 2372,8 0,5
782 U-CAR Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Motoryzacji Skierniewice 2352,3 0,4
783 KTW Elektro Sp.z o.o. £ód¼ 2348,1 1,9
784 JMS Sports Sp. z o.o. £ód¼ 2335,2 0,7
785 Przedsiźbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o. Be³chatów 2304,8 0,7
786 Eksport - Import S.J. Teresa Kotynia, Agnieszka Kotynia £ód¼ 2282,4 3,1
787 C.M.C. S.J. Radomsko 2270,7 1,0
788 BA - ZA Bojerski i Zapart S.J. Pabianice 2249,1 0,5
789 Interprint Sp. z o.o. £ód¼ 2241,6 4,4
790 UNION - FARB Sp. z o.o. Przeds. Prod. - Handlowe £ód¼ 2230,9 0,6
791 Mor - Pol Sp. z o.o. £ód¼ 2195,0 0,3
792 AD ASTRA Sp. z o.o. Zduńska Wola 2142,4 0,8
793 Bto Sp. z o.o. £ód¼ 2138,7 0,8
794 Mik³asz Sp.z o.o. Dobroń 2089,9 2,0
795 Met - Pol Sp. z o.o. £ód¼ 2053,1 2,3
796 Koper S.J. £owicz 2013,9 0,8
797 Powszechna Agencja Internet Pai S.A. £ód¼ 2002,4 0,7
798 TEXIMA Sp. z o.o. £ód¼ 1999,2 2,3
799 Wico Sp.z o.o. Wieluń 1979,7 0,9
800 PHP Maria i Krzysztof Kopańscy S.J. Wolbórz 1951,9 0,5
801 Madur Polska Sp. z o.o. Zgierz 1951,1 0,5
802 Ravaso Sp.z o.o. Rawa Mazowiecka 1947,1 1,3
803 Przetwórstwo Miźsne Za³oga S.J. Piotrków Tryb 1904,6 0,6
804 A.S. Promotion Sp. z o.o. £ód¼ 1897,6 0,5
805 Debiut Plus E.T. Mi±gowscy S.J. £ód¼ 1876,1 0,8
806 PAPIER Sp. z o.o. Spó³ka Handlowo-Us³ugowa £ód¼ 1875,9 0,9
807 PPH Izoterm - Glass Sp. z o.o. Rogowiec 1864,0 1,3
808 MEDART - BIS Sp. z o.o. £ód¼ 1833,6 0,5
809 Tignum Sp. z o.o. Pabianice 1801,5 0,9
810 CHEMPROHA POLAND Sp. z o.o. £ód¼ 1784,8 0,2
811 Tesam Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 1765,2 0,7
812 Digital One - Sp. z o.o. £ód¼ 1752,3 0,2
813 Inter - Solar Sp. z o.o. PW Brzeziny 1730,5 1,9
814 Przeds. Innowacyjno - Wdroæeniowe Glass - Produkt Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki 1660,4 2,5
815 Megapunkt - 300 Ogólnopolska Sieę Promocji Handlowej Sp.z o.o. £ód¼ 1619,3 0,3
816 Zak³ad Wźdliniarski Marymud S.J. £ask 1619,2 1,5
817 Evytex Sp. z o.o. Pabianice 1610,6 1,2
818 Gomi - Decor Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 1429,1 1,1
819 ADTV Sp. z o.o. £ód¼ 1399,3 0,2
820 SPO£EM PSS Kutno 1383,3 0,9
821 SIL - BIKE Sp. z o.o. Czarnoæy³y 1362,8 0,6
822 PPUH ACTIVUS Sp. z o.o. £ód¼ 1341,2 2,1
823 Formex Sp. z o.o. Koluszki 1330,1 0,8
824 Powszechna Spoldzielnia Spoæywców Zgoda Zgierz 1327,6 1,3
825 Farmer Sp. z o.o. Brzeziny 1309,2 2,0
826 Excor Sp.z o.o. £ód¼ 1258,5 0,7
827 Zak³ad Energetyczny P³ock - Multienergetyczne Przedsiźbiorstwo Sieciowe Sp. z o.o. Æychlin 1177,2 0,6
828 Agroland - Cargo Sp. z o.o. Spedycja Miźdzynarodowa Kutno 1010,1 0,6
829 Invar PC Media Sp.z o.o. Sieradz 987,3 1,6
830 Miltex PL Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 975,7 0,7
831 WOLLE Sp. z o.o. £ód¼ 905,0 0,9
832 Energo - Mech Sp. z o.o. £ód¼ 881,4 1,3
833 Zutmar Sp.z o.o. £ód¼ 846,5 0,9
834 Pol - Scan Coopek Co Sp. z o.o. £ód¼ 814,7 2,2
835 Janssen Poland Sp. z o.o. Bedlno 789,1 0,9
836 WIMAT S.J. £ód¼ 774,0 0,8
837 PPH Polotex Sp. z o.o. £ód¼ 670,0 1,3
838 Tricot International Sp.z o.o. £ód¼ 668,7 0,2
839 Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o. £ód¼ 664,1 1,4
840 Acode Sp. z o.o. £ód¼ 618,6 0,4
841 Camea Sp. z o.o. Sieradz 433,7 0,3
842 Ubojnia Drobiu Sprzedaæ Hurtowa i Detaliczna S.J. Warta 365,8 1,4
843 O¶rodek Informatyczno - Szkoleniowy Audax Sp.z o.o. Tomaszów Mazowiecki 347,9 0,9

 
designed by www.madeyourweb.com