Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Członkowie arrow Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu 2011

Menu główne

Witaj w serwisie

Konferencje

Konferencje

Klub Gepardów

Klub Gepardów

Gepardy Biznesu

Konkurs

Efektywna Firma

Konferencje
Mazowieckie
InfoCredit

Wyróżnieni

Wyróżnieni

Przyjazna gmina

Przyjazna gmina

Przyjazny bank

Przyjazny bank

Magazyn

Magazyn

Instytut Wolności

Instytut Wolności
Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu 2011 Drukuj
07.02.2011.
ImageW szóstej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat. Zaś w przypadku firm, które prześlą ankiety, średnia z dynamik zysku netto i przychodów, a banków i SKOK - średnia z dynamik aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto.

 

Regulamin VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011


I. Misja
Misją Konkursu Gepardy Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków i SKOK.

II. Cele
1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm, banków i SKOK.
2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm, banków i SKOK.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” i  Klubu Gepardów Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Gepardów Biznesu.

III. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są  Instytut Nowoczesnego Biznesu Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i jego wydawca ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo  według dynamiki wartości rynkowej w okresie 2-letnim (marzec 2009-marzec 2011) w następujących branżach:

1.    Handel artykułami spożywczymi
2.    Handel materiałami budowlanymi i drewnem
3.    Handel artykułami rolnymi
4.    Handel motoryzacyjny
5.    Pozostały handel
6.    Budownictwo drogowe i kolejowe
7.    Deweloperzy
8.    Pozostałe budownictwo
9.    Produkcja materiałów  budowlanych
10.    Przemysł lekki
11.    Spożywczy
12.    Chemiczny
13.    Przemysł elektromaszynowy
14.    Telekomunikacja
15.    Informatyka
16.    Przemysł  drzewny i papierniczy
17.    Media
18.    Edukacja
19    Opieka zdrowotna
20.    Producenci leków
21.    Energetyka i ciepłownictwo
22.    Usługi komunalne
23.    Turystyka
24.    Hotelarstwo
25.    Gastronomia
26.    transport i spedycja
27.    Rolna
28.    Pozostałe


B.  Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo według średniej z dynamik zysku netto i przychodów operacyjnych w ciągu 2 lat  (grudzień 2008-grudzień 2010) w następujących branżach:

1.    Handel artykułami spożywczymi
2.    Handel materiałami budowlanymi i drewnem
3.    Handel artykułami rolnymi
4.    Handel motoryzacyjny
5.    Pozostały handel
6.    Budownictwo drogowe i kolejowe
7.    Deweloperzy
8.    Pozostałe budownictwo
9.    Produkcja materiałów  budowlanych
10.    Przemysł lekki
11.    Spożywczy
12.    Chemiczny
13.    Przemysł elektromaszynowy
14.    Telekomunikacja
15.    Informatyka
16.    Przemysł  drzewny i papierniczy
17.    Media
18.    Edukacja
19    Opieka zdrowotna
20.    Producenci leków
21.    Energetyka i ciepłownictwo
22.    Usługi komunalne
23.    Turystyka
24.    Hotelarstwo
25.    Gastronomia
26.    transport i spedycja
27.    Rolna
28.    Banki
29.    Pozostałe

V. Wybór zwycięzców.
1. Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej. W wyjątkowych przypadkach podmiot może być pominięty w rankingu z powodu swoich nieetycznych działań.
3. Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie 2 lat (od 31 marca 2009 do marca 2011).
4. Obliczenia dynamiki wzrostu wartości rynkowej dokonywane są na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach lub przekazanych wcześniej do Wywiadowi Gospodarczej InfoCredit.

5. W przypadku firm i banków, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, liczona jest średnia z dynamik zysku netto i przychodów w ciągu 2 lat (od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2010).


VI. Uczestnictwo.
1. Uczestnictwo w Konkursie Gepardy Biznesu jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać firmy i banki  działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy i banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.


VII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są dyplomy, statuetki Gepard Biznesu i logo promocyjne Gepard Biznesu.
2. Dyplomy przyznawane są zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnionym podmiotom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 10 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, oraz banków  - średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 10 proc. Dyplomy otrzymują także osoby, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firm lub  banków i wzięły udział w Konferencji Lokalnego Biznesu.
3. Warunkiem otrzymania dyplomów jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Nowoczesnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 10 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu,  banków i SKOK - średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 10 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla zwycięzców w kategoriach A i B , jeżeli zostaną odebrane na jednej z Konferencji  Nowoczesnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 800 zł netto.
6. Logo promocyjne Gepard Biznesu przysługuje firmom, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc. w badanym okresie, a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu,  i banków - średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 10 proc. Mogą go używać firmy i banki, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Nowoczesnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy Gepard Biznesu. 


VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu ogłaszane są na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Nowoczesnego Biznesu decyduje prezes ULAN Sp. z o.o.
3. Udział w Konferencjach Nowoczesnego Biznesu jest płatny – 400 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu ustala i zmienia prezes ULAN Sp. z o.o.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie  ULAN Sp. z o.o. oraz na www.gepardybiznesu.pl.


Regulamin zatwierdzony przez prezesa ULAN Sp. z o.o. 21 lutego 2012 r.

 

 
 
designed by www.madeyourweb.com