Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Cz³onkowie arrow Ludzie arrow £ódzkie arrow Gepardy Biznesu 2012 Województwa £ódzkiego
Gepardy Biznesu 2012 Województwa £ódzkiego Drukuj
20.05.2013.

ImageSpo¶ród 1534 przedsiźbiorstw województwa ³ódzkiego, których wyniki finansowe przeanalizowa³ INB, tytu³ Gepard Biznesu 2012 uzyska³o 810 firm, bo rozwija³y siź dynamicznie w latach 2010-2011. Na podium znalaz³y siź CHEMIA - £ÓD¬ S.A.,  LUPOL Sp. z o.o. EXPORT - IMPORT i  Przedsiźbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm, których warto¶ę rynkow± w okresie marzec 2011 - marzec 2012 w maju 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu wed³ug jego metodologii policzy³a Wywiadownia Handlowa InfoCredit.


Spo¶ród 60 tysiźcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybra³a te, które w latach 2010 -2012 mia³y kaædego roku przynajmniej milion z³ przychodów, wykazywa³y zysk netto, a warto¶ę ich kapita³u by³a dodatnia.

Znalaz³a 32 817 takich przedsiźbiorstw i policzy³a ich warto¶ę rynkow± na koniec marca 2011 i 2012.


Warto¶ę rynkow± 32 817 firm na ostatni dzień roboczy marca 2011 i 2012 policzyli¶my przez porównanie ich wyników do wycen spó³ek akcyjnych notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie. To najwiźksza tego typu analiza w Polsce.

GPW podaje wska¼niki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Warto¶ci ksiźgowej (C/WK), dlatego tylko te wska¼niki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia warto¶ci rynkowej firm na potrzeby Konkursu Potźgi Biznesu.

Wska¼niki do liczenia warto¶ci rynkowej

C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

¼ród³o: Biuletyn Miesiźczny GPW
W badanym okresie wska¼niki gie³dowe spad³y, dlatego wyceny firm zmniejszy³y siź nawet wtedy, gdy rok wcze¶niej mia³y tak± sam± warto¶ę zysku netto i kapita³u w³asnego. Dlatego w tym okresie INB zdecydowa³ na potrzeby konkursu Gepardy Biznesu 2012 badaę dynamikź w inny sposób: licz±c ¶redni± z dynamik zysku netto, przychodów operacyjnych i kapita³u w³asnego.
Sposób liczenia dynamiki rozwoju przedstawiony jest w poniæszej tabeli.
Wyniki finansowe GPR Bartek Sp. z o.o. w Sieniawce
Rok20102011Dynamika w proc.
Zysk netto (w tys. z³) 0,046103221937
Kapita³ w³asny (w tys. z³) 51082053
Przychody operacyjne (w tys. z³) 15073226114
Suma dynamik224104
¦rednia z dynamik74701
Dynamika rozowju74701

Spo¶ród 1534 przedsiźbiorstw województwa ³ódzkiego, których wyniki finansowe przeanalizowa³ INB, tytu³ Gepard Biznesu 2012 uzyska³o 810 firm, bo rozwija³y siź dynamicznie w latach 2010-2011. Na podium znalaz³y siź CHEMIA - £ÓD¬ S.A., LUPOL Sp. z o.o. EXPORT - IMPORT i Przedsiźbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.

 

 

Gepardy Biznesu 2012 Województwa £ódzkiego
Lp.Nazwa firmySiedzibaDynamika rozwoju w proc. Warto¶ę rynkowa w marcu 2012 w mln z³*
1CHEMIA - £ÓD¬ S.A.£ód¼83965
2LUPOL Sp. z o.o. EXPORT - IMPORT£ask321112
3Przedsiźbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o.Kutno310227
4Wokan - Term - Technika Grzewcza i Sanitarna S.J.Piotrków Trybunalski26083
5Interkobo Property Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa Spó³ka Komandytowa£ód¼252523
6Europe Trade Sp. z o.o.Sulmierzyce22944
7SP Medical Sp. z o.o.Zduńska Wola21183
8Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.£ód¼20363
9Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie Care Sp. z o.o.Zgierz19641
10FSC Sp. z o.o.Be³chatów18752
11Domtom Sp. z o.o.£ód¼18701
12Dromak Sp. z o.o.Zduńska Wola18483
13Neptunia Sp. z o.o.Skierniewice17401
14PRIMA S.A. Fabryka Pier¶cieni T³okowych£ód¼166599
15WKG Trading Sp. z o.o.Raciszyn141823
16Remapo - Lider S.J.£ód¼12681
17Zak³ad Us³ug Motoryzacyjnych Sp. z o.o.£ód¼10181
18JK-SYSTEM LOGISTYKA POLSKA Sp. z o.o.£ód¼9961
19MORATEX Instytut Technologii Bezpieczeństwa£ód¼98016
20ARDI Sp. z o.o.£ód¼8974
21BAZEXIM Sp. z o.o.£ód¼8779
22DEXTROL Sp. z o.o.£ód¼83611
23Ocmer Sp. z o.o.£ód¼83510
24Bobst Polska Sp. z o.o.£ód¼79630
25Instal Be³chatów Sp. z o.o.Rogowiec79318
26Rol - Pod Sp. z o.o.Bolimów7853
27Ba-Za Zapart i Syn sp. j.Pabianice7380
28Huta Szk³a Feniks 2 Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski72915
29Tommark S.J.£ód¼6764
30Servo Sp. z o.o.£ód¼6714
31FRUCTODOR Sp. z o.o. PPHBolimów66413
32Amatex Sp. z o.o. Dom Handlowo-Agencyjny£ód¼6464
33Przedsiźbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe „Luxi” R. Nowicki, E. Ozdobiński Sp.J.£ód¼5784
345-D Mata¶ka S.J.Zduńska Wola5452
35T2B Beghetto Polonia - Spedycja i Transport Miźdzynarodowa Sp. z o.o.Wola Zaradzyńska5281
36Sklep Miźsno-Wźdliniarski Justyna i Robert Owczarek S.J.Wilkucice Duæe5261
37Felina Polska Sp. z o.o.£ód¼5246
38Ada Firma Handlowo Us³ugowa Sp. z o.o.Czastary5171
39Pini Polonia Sp. z o.o.Kutno500151
40Instytut W³ókiennictwa£ód¼47524
41Emo - Farm Sp. z o.o.Ksawerów427451
42Dom Handlowy Agro - Bis S.J.£ód¼3992
43Esculap BTL Sp. z o.o.£ód¼3871
44Monte Sp. z o.o.£ód¼3843
45ENGOREM Sp. z o.o.£ód¼3749
46Universal Turbomachinery Equipment Sp. z o.o.£ód¼3699
47Pulsmed Sp. z o.o.£ód¼3589
48Ekoinstal S.J. J. Stefanowski, A. SzewczykSkierniewice34015
49LENTA - PASMANTERIA Sp. z o.o. PPU£ód¼3273
50Przedsiźbiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Montostal S.J.£ód¼3057
51Pionier Dom Handlowy S.J.£ód¼3001
52Ch³odnie KA Barański Sp. z o.o.Be³chatów2983
53E.G.O. Polska Sp. z o.o.£ód¼29512
54Gabi S.J. PHUSzadek2935
55Elantel Sp. z o.o.£ód¼2912
56Nutrico Polska Sp. z o.o.£ód¼2892
57Wiertmar Sp. z o.o.Kopanka27719
58PGKiM Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki26619
59Spo³em Powszechna Spó³dzielnia SpoæywcówZduńska Wola2641
60Zak³ad Mechaniki Maszyn Bukpol S.J.Bukowiec26312
61Wras Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Budownictwa Specjalistycznego£ód¼2544
62Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Viamontex Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski2453
63Humax Poland Sp. z o.o.Be³chatów22510
64Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska£ód¼2256
65Lumipol - Ludwikowski, Mielczarek S.J.Wierzchlas2220
66Emilio Sp. z o.o.£ód¼2201
67PPUH ACTIVUS Sp. z o.o.£ód¼2183
68Merkury - Trans Sp. z o.o.Walichnowy2142
69Przedsiźbiorstwo Przemys³owo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o.Florianów2134
70PPH POLEXIM GmbH Sp. z o.o.£ód¼2131
71PPUH KONSTALEX Sp. z o.o.Radomsko20818
72Conner Sp. z o.o.£ód¼2070
73Europejskie Centrum Gospodarcze Sp. z o.o.G³owno2066
74Drum - Clean - Recycling Sp. z o.o.Wola Krzysztoporska2038
75B&P Real Estate Sp. z o.o.£ód¼19240
76Mera-Poltik Sp. z o.o.£ód¼1917
77Cegal S.J.£ód¼19082
78Zak³ad Remontów Produkcji i Handlu Resuma Sp. z o.o.£ód¼1902
79Firma Handlowo-Us³ugowa „Dobaj” Sp. J.Radomsko1901
80Daagni sp. z o.o.Zgierz1880
81S³awomir i Barbara Bykowscy S.J. PPHUTomaszów Mazowiecki1873
82CHEMIKOLOR S.A. Przedsiźbiorstwo Us³ugowo-Handlowe£ód¼1831
83Epruf S.A.£ód¼1827
84TRELLA & NOLTE Sp. z o.o.£ód¼1805
85ABC-BUD Strumian S.J.Brzeziny1801
86MITMAR Sp. z o.o.G³owno17914
87Toni Spedition Sp. z o.o.Ozorków17916
88Trans-Michor S.J.Kutno17610
89Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe W³odarczyk Sp. z o.o.£ód¼1750
90SKB Sp. z o.o. Spó³ka KomandytowaRadomsko17124
91Telenerg-Bis sp. z o.o.£ód¼16910
92Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w RadomskuRadomsko1646
93Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.£ód¼1631
94ENKEV POLSKA S.A.£ód¼15926
95Budvar Centrum S.A.Zduńska Wola15634
96Piotr Machalewski i Witold ¦witkowski Przedsiźbiorstwo Budowlanous³ugowe „Wiktor” Sp. J.Radomsko15416
97HERCO Sp. z o.o.Ciel±dz15124
98Commercecon Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa£ód¼15139
99Agroland - Cargo Sp. z o.o. Spedycja MiźdzynarodowaKutno1497
100DELKOR Sp. z o.o.£ód¼14616
101J - Trans sp. z o.o.£ask1451
102GSP Sp. z o.o.£ód¼14410
103Atrakcja Sp. z o.o.Sieradz1433
104Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Z³otnicki Sp. z o.o.Zduńska Wola1425
105BEZ RECEPTY Sp. z o.o.£ód¼1411
106Gal - Mal Wieluń Sp. z o.o.Czarnoæy³y1406
107Manor House Sp. z o.o.Radomsko1385
108WIM Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski1384
109PHARMENA S.A.£ód¼13713
110Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o.£ód¼1373
111Centrum Medyczne Ksiźæy M³yn Sp. z o.o.£ód¼1361
112Man And Machine Software Sp. z o.o.£ód¼13561
113Taxus Fund S.A.£ód¼1336
114Westa Clean Technologies Sp. z o.o.£ód¼1321
115Przeds. Zieleń Miejska - Po³udnie Sp. z o.o.£ód¼1310
116Fashion Italia Sp. z o.o.Gospodarz1292
117Rex-Bud Budownictwo Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowo Akcyjna£ód¼12638
118Zasada Sp. z o.o.Wieluń1264
119Cadexpert Sp. z o.o.£ód¼1232
120Multimatic Sp. z o.o.£ód¼1231
121Glinkop Sp. z o.o.Æarnów1227
122Zak³ad Badawczo - Projektowy Inwat Sp. z o.o.£ód¼1224
123Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A.£ód¼1223
124AP Edukacja Sp. z o.o.£ód¼11919
125GREK RTC S.A.Zgierz1183
126Bluenet Sp. z o.o.£ód¼1183
127Kemy Sp. z o.o. Przeds. Drogowo-Budowlane£ód¼1179
128Gillette Poland International Sp. z o.o.£ód¼114451
129Gal - Gaz S.J.Galewice11410
130Furel Sp. z o.o.£ód¼1146
131Plast Sp. z o.o.£ód¼1142
132Plastimpex Sp. z o.o.Radomsko1141
133Pioma - Odlewnia Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski113101
134Oltruck Sp. z o.o.Wieluń1110
135STAUBLI - £ód¼ Sp. z o.o.£ód¼1108
136Micel Sp. z o.o.Æychlin1097
137Oknostyl S.J.Ozorków1091
138Instytut Przemys³u Skórzanego£ód¼1083
139Kampol - Fruit Sp. z o.o.Bia³a Rawska10733
140Protyl - Serwis 44 Sp. z o.o.Wieluń10713
141MONDO - CALZA Sp. z o.o. Polsko - W³oskie Przeds.£ód¼1075
142Scandinavian Transformer Sp. z o.o.Skierniewice1064
143ICOPAL S.A.Zduńska Wola105100
144LAMBDA S.A.£ód¼1049
145Yard Group Sp. z o.o.Radomsko1045
146Dyskrecja - Service Sp. z o.o. Przeds. Detyktywistyczne i Ochrony MieniaZduńska Wola1041
147MARKO Sp. z o.o.Borkowice1041
148Smaltochimica Polska Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki1031
149Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w £odzi£ód¼1028
150Alfa - Zeta Sp. z o.o.£ód¼1027
151Orpol Sp. z o.o.£ód¼1022
152Ferrokolcor Sp. z o.o.Konopnica1013
153Colep Polska Sp. z o.o.Kleszczów99183
154Elwoj Wojciechowscy S.J.Be³chatów992
155Cobapol Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski991
156MOTYL S.J. Zak³ad Przetwórstwa Owoców i WarzywRokiciny9818
157Gorseciarska Spó³dzielnia Pracy G³ownoG³owno985
158SUMET Sp. z o.o.£ód¼9720
159Spó³dzielnia Pracy Rolnik w SieradzuSieradz9712
160Foodtankers Polska Sp. z o.o.£ód¼978
161PPHU AMG Mariusz Ga³aPabianice9618
162Master Pharm Polska Sp. z o.o.£ód¼9464
163Drukarnia Offsetowa Wowo Sp. z o.o.£ód¼943
164Sesto Sp. z o.o.£ód¼942
165Zak³ady Zboæowo - M³ynarskie w Piotrkowie Tryb. Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski936
166Ewex Sp. z o.o.£ód¼914
167Novostrat sp. z o.o.Pabianice9024
168Zak³ad Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o.Pabianice9066
169Apla Sp. z o.o.£ód¼894
170DEANTE ANTCZAK S.J.£ód¼8829
171NEONICA POLSKA Sp. z o.o.£ód¼8817
172PHU RONMARK S.J.£ód¼881
173Real Office Sp. z o.o.£ód¼881
174Eurotrafo Sp. z o.o.Skierniewice865
175Cementownia Warta S.A.Trźbaczew85482
176A.S. Sierant PPHU S.J.Piotrków Trybunalski855
177Artcem Sp. z o.o.£ód¼846
178Inter Yeast Sp. z o.o.Kro¶niewice838
179Ozorkowska Spó³dzielnia MieszkaniowaOzorków8229
180Przedsiźbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Maredi Marian i Micha³ Mankiewicz S.J.£ód¼814
181Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.Stryków80707
182Quality Audit House Sp. z o.o.£ód¼804
183Bispol Sp. z o.o.Kurów796
184Partner Center Sp. z o.o.£ód¼795
185„Cargo System” Bogdan Bromberkowski, Eligiusz Stasiak sp. j.£ód¼784
186Spó³dzielnia Mieszkaniowa Klonowa£ód¼7820
187Okrźgowa Spó³dzielnia Mleczarska w £asku£ask784
188Atest - Krzysztof Biernat I Dariusz Kobierski - S.J.Sieradz778
189M³yn Handlowo - Us³ugowy S.J.Wodzierady774
190Zak³ad Ochrony Mienia Sp. z o.o.Pabianice772
191Volokno Europe Sp. z o.o.£ód¼771
192CONTRAIN Sp. z o.o.£ód¼7547
193Pat-Mar Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki758
194Sisa Polska Sp. z o.o.£ód¼754
195Pro-Fart Investment Sp. z o.o.£ód¼752
196Zak³ad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.£ód¼7436
197Ameet Sp. z o.o.£ód¼7417
198Odlewnia SILUM Sp. z o.o.Czarnoæy³y735
199PPU Plus Sp. z o.o.£ód¼734
200SPO£EM PSSBe³chatów7111
201Wizet Transport Sp. z o.o.£źczyca7019
202EMKON Sp. z o.o. Zak³ady Przemys³u OdzieæowegoKutno702
203ZORINA Sp. z o.o.Kutno7052
204Od A do Z Sp. z o.o.£ód¼703
205Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Pabianice6935
206Paso-Trading Sp. z o.o.Pabianice683
207Okrźgowa Spó³dzielnia Mleczarska w OzorkowieOzorków674
208NIJHOF - WASSINK Sp. z o.o.Kutno66165
209Wojskowe Zak³ady Lotnicze Nr 1 S.A.£ód¼66163
210Prokstal - sp. z o.o.Trźbaczew663
211PPUH S.J. Roman Orlik i Syn Wejsce661
212Start People Outsourcing Solutions Sp. z o.o.£ód¼654
213Budo-Serwis Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski651
214Seisan & Senden S.J. Mariusz Pluta , Rafa³ Kosyl£ód¼645
215Przedsiźbiorstwo Transportowo Sprzźtowe BETRANS Sp. z o.o.Be³chatów6437
216TERMER - MCM Sp. z o.o.Be³chatów633
217AB Logistics Transport i Spedycja Krajowa I Miźdzynarodowa Sp. z o.o.Skierniewice630
218WOD - KAN Sp. z o.o. Zak³ad Wodoci±gów i KanalizacjiSkierniewice6222
219BON PRIX Sp. z o.o.£ód¼61187
220Joka Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki6078
221Grupa Producentów Owoców I Warzyw Biotoma Sp. z o.o.Mroczki Ma³e602
222Metso Fabrics Sp. z o.o.£ód¼6010
223O¶rodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.£ód¼608
224Xsystem S.A.£ód¼606
225Tados Firek Sp. z o.o.Radomsko602
226FW G³adysz S.J. Wies³aw i Zbigniew G³adyszBrójce598
227DSP Sp. z o.o.£ód¼591
228Badger Mining Poland Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki5817
229Golden Rose Sp. z o.o.£ód¼5818
230MMS Sp. z o.o.£ód¼584
231ERICPOL Sp. z o.o.£ód¼57389
232ARSEN Sp. z o.o.Sieradz5712
233Time - Net Sp. z o.o.£ód¼574
234ERBEDIM Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Budowy Dróg i MostówPiotrków Trybunalski5639
235Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.£ód¼5639
236PANTA - PLAST Sp. z o.o.£ód¼562
237Eko - Bud Sp. z o.o. Przeds. Produkcyjno-BudowlaneSkierniewice5616
238Kuchinox Sp. z o.o.£ód¼5520
239Batis Sp. z o.o.Be³chatów553
240BIO - AGRO Sp. z o.o.Dobryszyce5515
241UDS Sp. z o.o.Nowy Kawźczyn558
242Biuro Projektów i Realizacji Protech Sp. z o.o.£ód¼543
243Creative Web Sp. z o.o.Ksawerów5325
244JUSTART Irena Potomska-G³ydziak£ód¼5398
245Pabiantex S.J.Ksawerów5322
246Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o.£ód¼5319
247Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe Optimax Sp. z o.o.£ód¼532
248Koper S.J.£owicz532
249Uniqa Software-Service Polska Sp. z o.o.£ód¼531
250Finn Sp. z o.o.Konopnica524
251PRIMULATOR Sp. z o.o.£ód¼5241
252Przedsiźbiorstwo Robót Drogowych S.A.Poddźbice5211
253Agrohandel S.J£ód¼527
254Zutmar Sp. z o.o.£ód¼522
255SPO£EM PSSPiotrków Trybunalski513
256Invar Integracje Sp. z o.o.Sieradz512
257CRF Sp. z o.o.£ód¼511
258LCL Dystrybucja Sp. z o.o.£ód¼506
259Moto Centrum Zgierska 250 Sp. z o.o.£ód¼508
260Spó³dzielnia Mieszkaniowa GrotaTomaszów Mazowiecki507
261Scanditron Sp. z o.o.£ód¼503
262Kraw-Z³om Sp. z o.o.£ód¼503
263Vrystal Traktor Sp. z o.o.Sieradz502
264Przedsiźbiorstwo Produkcyjno Handlowe GRANPOL M.Kopera,T.Rataj S.J.S³awno493
265Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski4919
266Milton Trustee Sp. z o.o.£ód¼494
267Kondor Sp. z o.o.£ód¼4944
268Media 4U Sp. z o.o.£ód¼494
269Contec Sp. z o.o.Ksawerów493
270Mador Sp. z o.o.Pabianice491
271Przedsiźbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe Tespol Tadeusz KoralewskiKonstantynów £ódzki4826
272MADO Sp. z o.o.£ód¼488
273Handel Zwierzźtami i P³odami Rolnymi Janusz i Ma³gorzata G³ogowscy S.J.Krzyæanów484
274MERYDIAN S.A. Brokerski Dom Ubezpieczeniowy£ód¼483
275Complex Finance Sp. z o.o.£ód¼481
276Wytwórnia Urz±dzeń Komunalnych Wuko Handel Sp. z o.o.£ód¼480
277Reynders Etiketten Polska Sp. z o.o.Tuszyn4729
278Kersten Europe Sp. z o.o.Kleszczów4718
279Sharda Europe Sp. z o.o.Pabianice4723
280Pabianicka Fabryka Narzździ PAFANA S.A.Pabianice4715
281Spó³dzielnia Mieszkaniowa Rogatka£ód¼479
282Ogrodnik S.J.Opoczno478
283Mitra Sp. z o.o.Kutno471
284Roger Sp. z o.o.£ód¼464
285EAST WEST SPINNING Sp. z o.o.£ód¼45198
286Orion Sp. z o.o.Radomsko4516
287Martis S.A.Aleksandrów £ódzki4537
288POLFA S.A. Pabianickie Zak³ady FarmaceutycznePabianice45355
289NOWA LEASE Sp. z o.o.Kutno4566
290Majami Sp. z o.o.Be³chatów4412
291Pab - Katmar S.J.Pabianice443
292Rule Financial Sp. z o.o.£ód¼442
293P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY S.J.Pabianice442
294Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.£ód¼430
295Victory Technology Polska Sp. z o.o.£ód¼4372
296Rena £ód¼ Sp. z o.o.Nowy Józefów4348
297Fabryka Zamków B³yskawicznych Persyl S.Peryt-Atak S.J.£ód¼438
298BHS Corrugated Poland Sp. z o.o.£ód¼436
299Adamed Pharma S.A. Zak³ad FarmaceutycznyKsawerów42911
300AKE S.A.Pabianice4226
301Kon - Wit Plus S.J.Ksawerów4216
302PPHU Agrocom Sp. z o.o.Sieradz429
303Pharmglo G³owaccy S.J.Andrespol427
304MEX P Sp. z o.o.£ód¼424
305Barry Callebaut Polska Sp. z o.o.£ód¼424
306Biznes Partner Sp. z o.o.£ód¼422
307Markbud Sp. z o.o.Poddźbice422
308Namaxa S.J.Piotrków Trybunalski421
309Neotech Sp. z o.o.Wieluń4192
310WŹDLINKA S.J. PHUDobrydzia³4119
311Dom I. Maękowiak, A. Patura i Wspólnicy S.J.Piotrków Trybunalski4118
312Eurostep Poland Sp. z o.o.Ksawerów413
313Gminna Spó³dzielnia SAMOPOMOC CH£OPSKAPabianice417
314NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap Sp. z o.o.Sieradz416
315JMS Sports Sp. z o.o.£ód¼414
316Panaceum Sp. z o.o. NZOZ£ód¼412
317Pauloadriani Sp. z o.o.£ód¼412
318Telcon Sp. z o.o.£ód¼411
319Przedsiźbiorstwo Robót Wiertniczych i Inæynieryjnych HYDROE£POL Sp. z o.o.£ód¼411
320EURO - GAZ Technika Grzewcza i Gazowa Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski411
321EMIT S.A.Æychlin4052
322Burchacińscy S.J.Wieluń4022
323FAMBUD - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.Skierniewice4013
324Imponar S.J.Radomsko405
325Omaplast sp. z o.o.Zelów402
326TUBEX Sp. z o.o.£ód¼401
327MOSTY - £ÓD¬ S.A. Przedsiźbiorstwo Robót Mostowych£ód¼39140
328MAX - DOM Sp. z o.o.Kutno391
329Piotrkowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków Trybunalski3962
330Filtrapol Sp. z o.o.£ód¼3917
331Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa£ód¼3910
332Airstal Sp. z o.o.Jordanów394
333Alfa - Ar Sp. z o.o.£ód¼392
334Spó³dzielnia Mieszkaniowa LOKATORZduńska Wola3853
335Zimny Auto Sp. z o.o.£ód¼387
336Hagmed S.J. Zak³ad Tworzyw SztucznychRawa Mazowiecka3816
337Solana Polska Sp. z o.o.Zduny3810
338Dcinex Polska Sp. z o.o.£ód¼387
339Bogus³aw Sobolewski Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Epione Spó³ka KomandytowaBe³chatów382
340Chemagro Sp. z o.o.Radomsko380
341Sempertrans Be³chatów Sp. z o.o.Rogowiec37302
342Piasta S.J. PPHU£ubnice3714
343Akademia Muzyczna im. Graæyny i Kiejstuta Bacewiczów£ód¼3711
344Biuro Ekonomiczno Handlowe Zasada JanWieluń377
345Mitex Sp. z o.o. Firma KupieckaKonstantynów £ódzki3712
346Euro Dom Sp. z o.o.£ód¼3614
347MAGROL TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK S.J.Kazimierzew3612
348LIFE+ Sp. z o.o.£ód¼364
349Zak³ad Gospodarki Ciep³owniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki3614
350Zak³ad Konfekcjonowania Zió³ FLOS Elæbieta i Jan G³±b S.J.Mokrsko369
351SBI Polska Sp. z o.o.Okup Ma³y367
352ASMIR S.J.Tomaszów Mazowiecki363
353ESBUD S.J. PPUHWieluń363
354Trans - £owicz Sp. z o.o.£owicz360
355Energetyka Cieplna Sp. z o.o.Wieluń358
356Miejskie Przeds. Wodoci±gów I Kanalizacji w Poddźbicach Sp. z o.o.Poddźbice359
357Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.Piotrków Trybunalski3574
358Biofaktor Sp. z o.o.Skierniewice3531
359GAMBIT S.J.Kutno3524
360Development And Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Spó³ka Komandytowa£ód¼3520
361Chips And Snacks Ryczkowski sp. j.£ód¼354
362Copper-Pol Sp. z o.o.Pabianice350
363Roldrob S.A.Tomaszów Mazowiecki34136
364Przedsiźbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Be³chatów3434
365REDAN S.A.£ód¼3480
366BIA£A GÓRA Sp. z o.o. Tomaszowskie Kopalnie Surowców MineralnychSmardzewice3467
367Okrźgowa Spó³dzielnia MleczarskaSkierniewice3418
368HTI BP Sp. z o.o. Centrum Spó³ka Komandytowa£ód¼349
369Restauracja Sphinx S.J.£ód¼341
370Mega Expres Sp. z o.o.Kliczków-Kolonia340
371Janisz Sp. z o.o.Gieczno340
372Victus S.J.Dzia³oszyn3313
373Przedsiźbiorstwo Jasta Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski333
374Algo Polska Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski3324
375Pol - Intech Towarzystwo Przemys³owo - Handlowe Sp. z o.o.£ód¼335
376Hera Moda Studio Widlińscy S.J.£ód¼333
377AB Initio M. Matejczyk, C. Stańczak S.J.£ód¼331
378AMG. NET S.A.£ód¼3235
379Europochette Polska Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki3217
380Miral Sp. z o.o.£owicz324
381VILLA Sp. z o.o.£ód¼324
382JOSAM POLSKA Sp. z o.o.£ód¼322
383Hurtownia Magda S.J.Opoczno321
384S³awa - Tymiński S.J.Pabianice321
385Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opskaBia³a Rawska321
386Arco £ódzkie PH Adam Pietraszek i Roman Pietraszek S.J.Pabianice321
387Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.£ód¼31182
388ICE - FULL Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki3124
389Spó³dzielnia Inwestycji i Budownictwa w £owiczu£owicz3111
390PPHU REMBOR Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki3111
391Towarzystwo Elektrotechnologiczne Qwerty Sp. z o.o.£ód¼3118
392ZGO Aquarium Sp. z o.o.Rawa Mazowiecka3110
393Pfleiderer Prospan S.A.Wieruszów31447
394Andrzejewski-Automatyzacja i Wyposaæenie Produkcji Sp. z o.o.£ód¼318
395Kan Production Sp. z o.o.£ód¼315
396Firma Handlowa Alicja i Krzysztof Rosińscy S.J.Sieradz312
397Excor Sp. z o.o.£ód¼311
398Rolsad S.J.Rawa Mazowiecka3012
399K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o.o.£ód¼307
400Venti R. Wierzbicki, M. Rytych - S.J.£ód¼307
401Trans - Mak S.J.Pabianice306
402ZOLUX POLSKA Sp. z o.o.£źæki303
403Eris Partner - Karopol £ód¼ Sp. z o.o.£ód¼301
404Sky4Fly Sp. z o.o.£ód¼300
405SEW - Eurodrive Polska Sp. z o.o.£ód¼2964
406Turplast Primo Stanis³aw i Robert Turaj S.J.Zgierz2919
407Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w KutnieKutno299
408Cassioli Polska Sp. z o.o.£ód¼2914
409Pawe³ Cendrowicz, Wojciech Janas S.J. PAWOTEX£ód¼2911
410Mistral Elast Sp. z o.o.£ód¼2911
411PHUP Azot S.J. Ujazd294
412Polwet - Centrowet Sp. z o.o.£ask293
413Cobouw Polska Sp. z o.o.£ód¼2860
414Przedsiźbiorstwo Handlowe „Agrosk³ad” Sp. J. W³odzimierz Jab³oński, Jacek KaczubaJózefin2849
415Fameg Sp. z o.o.Radomsko2833
416General Petrol Sp. z o.o.£ód¼2812
417Przedsiźbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe Gibar S.j.£ód¼2810
418Przedsiźbiorstwo Budowlano-Us³ugowe Andropex A.zakrzewski, J.Kalina Vel Kalinowski, P.Tarkowski sp. j.£ód¼287
419Vervo Sp. z o.o.£ód¼286
420Exoflora Sp. z o.o.£ód¼283
421Multi - PEK S.J.£ód¼282
422K-4 Materia³y Budowlane Sp. z o.o.Brzeziny282
423Modna Bielizna Sp. z o.o.£ód¼281
424Ubojnia Drobiu Sprzedaæ Hurtowa i Detaliczna S.J.Warta281
425DE HEUS Sp. z o.o.£źczyca27478
426WIFAMA - PREXER Sp. z o.o. Przedsiźbiorswo Innowacyjno Wdroæeniowe£ód¼2718
427ACS Solutions Poland Sp. z o.o.£ód¼277
428Firma Nasienna GRANUM J. Manias - S. Menc - J. Szymański S.J.Wodzierady2732
429Febus-Auto Sp. z o.o.£ód¼278
430Andar S.J.£ód¼2711
431SIR - Druk Sp. z o.o.Sieradz279
432Pakos Sp. z o.o.Opoczno279
433Zak³ad Kredowy MINERA£ Sp. z o.o.Dzia³oszyn278
434Hydra-Grupa SBS J. K³os S.J.£ask276
435Tech-Gaz Sp. z o.o.Sieradz276
436Omnikon Sp. z o.o.£ód¼274
437Przeds. Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe Jumikop Sp. z o.o.£ód¼273
438M³yn Handlowy Potoccy W³odzimierz Potocki, Witold Potocki Sp. j.Sulmierzyce269
439SNS Trading Sp. z o.o.£ód¼2619
440Sopexim Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki2617
441ART Plast Sp. z o.o.Rzgów263
442Provit Sp. z o.o.Kutno2622
443IMA S.J.Piotrków Trybunalski267
444Fazot S.J. Hurtownia Materia³ów Przemys³owych Wiźtczak i WspólnicyGnojno265
445Czerwińscy Sprzedaæ Artyku³ów Sanitarnych i Przemys³owych S.J.£owicz263
446Blok-Bud Sp. z o.o.Blok Dobryszyce262
447Eksport Produkcja Import Narzździownia BIS Sp. z o.o.£ód¼262
448Meblomir Sp. z o.o.Wieruszów262
449Ubojnia Drobiu Grzegorz WyrźbskiWróblew2510
450Robinson Packaging Polska Sp. z o.o.£ód¼2520
451Salve Zak³ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.£ód¼253
452Akces Co S.J.Andrespol257
453Buzet Sp. z o.o.Wieluń255
454G. I. A. T. Polska Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki250
455Mirbud S.A.Skierniewice25241
456AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.Pabianice25196
457Termokor Kaefer Sp. z o.o.Rogowiec2516
458Schraner Polska Sp. z o.o.£źczyca259
459Amster Sp. z o.o.£ód¼253
460Wróbel i Syn S.J.Rawa Mazowiecka252
461Przedsiźbiorstwo OWLEX Sp. z o.o.£ód¼252
462Ramp Sp. z o.o.£ód¼252
463Promedus Sp. z o.o.£ód¼251
464Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.Rogowiec2477
465ARIADNA S.A. Fabryka Nici£ód¼2425
466Marinex S.J.Nieborów246
467LINEXIM Sp. z o.o.£ód¼241
468AJA Anna Adamus-Matuszewska, Ryszard Matuszewski S.J.Rzgów2417
469Falcon Sp. z o.o.£ód¼2410
470Gross Wazia S.J.£ód¼248
471Swisscolor S.J.£ód¼242
472Gierańczyk Sp. z o.o.£ód¼241
473KRAMEL Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski2387
474Instalplast £ask Sp. z o.o.£ask2372
475Przedsiźbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w £źczycy Sp. z o.o.£źczyca236
476O¶rodek Badawczo - Produkcyjny Politechniki £ódzkiej ICHEM Sp. z o.o.£ód¼2368
477Cer - Art - Studio Sp. z o.o.Mniszków2316
478Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe Standard Rogulscy S. J.Opoczno239
479Electronics Box Magierski, Majewski, Magierski S.J.£ód¼236
480Santex24 Sp. z o.o.Pabianice233
481LOGISTIC DEKOR SYSTEM Sp. z o.o.D±brówka Wielka231
482Intacto Sp. z o.o.£ód¼231
483MAGELLAN S.A.£ód¼22259
484OPTOMER S.J.£ód¼2242
485Zimny Sp. z o.o.£ód¼224
486Zenner Poland Sp. z o.o.£ód¼2218
487Avallon Sp. z o.o.£ód¼2214
488Dom Maklerski Transarr Sp. z o.o.£ód¼2213
489ROL TOL Przeds. Papiernicze G³ówka, Trela S.J.Pabianice2210
490Elektryk S.J. PHUBrzeziny229
491Skup Surowców Wtórnych M. Patora S. Andrzejewski S.J.Szadek229
492Evimex Sp. z o.o. Agencja Handowo - Us³ugowaTomaszów Mazowiecki229
493PUPH Solfum Sp. z o.o.R±bień AB224
494KORONA S.A.Wieluń21117
495Elektrociep³ownia Zduńska Wola Sp. z o.o.Zduńska Wola2136
496MARKO - KOLOR S.J.£ód¼2116
497Aspiro S.A.£ód¼2157
498MDH Sp. z o.o.£ód¼2112
499Zgierska Spó³dzielnia MieszkaniowaZgierz2170
500Tom - Gast S.J.Starowa Góra2113
501THOREX S.J. Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych Tadeusz Laskowski i Rados³aw Laskowski£ód¼218
502Eksoy Chemicals Poland Sp. z o.o.£ód¼212
503Pol - Euro Sp. z o.o.Brzeziny212
504ERG Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa£ód¼211
505Filip i S-ka Dromader S.J.£ód¼2071
506BRE.LOCUM S.A.£ód¼20127
507Merrid Controls Sp. z o.o.£ód¼2018
508Sako - Expo Techtextilplast S.J. Sakowski Wi¶niewskiOzorków2018
509Biuro Handlowo Us³ugowe Orion S.J.Be³chatów2010
510Stefańczyk S.J.£ód¼208
511Firma Duledo Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki207
512AZ ARMATUREN POLSKA Sp. z o.o.Opoczno204
513Freetime Poland Sp. z o.o.S³owik203
514Tomasz Cajdler, Micha³ Janicki Tomtex sp. j.Zgierz202
515Zak³ad Przetwórstwa Miźsnego J.S.A.J. Mielczarek S.J.Wola Wi±zowa202
516KALORIA Sp. z o.o.Kruszewiec201
517Draco Sp. z o.o.£ód¼201
518Przeds. Oczyszczania Miasta Eko Serwis Sp. z o.o.Kutno1923
519O¶rodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.Brze¼nio199
520Rainbow Tours S.A.£ód¼1955
521PHUP Agros - Wrońscy Sp. z o.o.Strzelce Wielkie1916
522WIT S.J.£ód¼1922
523PAWO Sp. z o.o.Pabianice195
524LT PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ TRZCIŃSKI I JACEK TRZCIŃSKI S.J. Firma Handlowo - Us³ugowa£ask194
525MC Art Sp. z o.o.£ód¼192
526Isopak Polska Sp. z o.o.£ód¼192
527Biprow³ók Sp. z o.o.£ód¼191
528Jam Sp. z o.o.Sieradz190
529FUJI SEAL POLAND Sp. z o.o.Kutno18235
530Aunde Poland Sp. z o.o.£ód¼18118
531RECTICEL Komfort Snu Sp. z o.o.£ód¼1840
532SCORPIO Sp. z o.o.£ód¼1825
533ECO-ABC Sp. z o.o.Be³chatów1825
534Przedsiźbiorstwo YAVO Sp. z o.o.Be³chatów184
535Przeds. PREXER Sp. z o.o.£ód¼1810
536Makolab S.A.£ód¼186
537Przedsiźbiorstwo Rolnicze G³ogus Sp. z o.o.G³ogowiec185
538Aniflex S.J. Jawna G³owacka i WspólnicyTomaszów Mazowiecki184
539TEOFILÓW Spó³dzielnia Mieszkaniowa£ód¼18121
540FOOD SERVICE Sp. z o.o.Rawa Mazowiecka1830
541Sacmi Polska Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki187
542Agro Humański, Janiszewski sp. j.Kutno184
543Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o.£ód¼182
544TIBEX Sp. z o.o.£ód¼182
545Kompan Sp. z o.o.Wieluń182
546NARMOD Sp. z o.o. Zak³ad NarzździowyÆychlin181
547KAWIKS S.J. PPHUWidawa1733
548Hornet Sp. z o.o.£ód¼1724
549Michalczyk i Prokop Sp. z o.o.£ód¼1758
550Zak³ad Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R. Stźpień S.J.Owczary1721
551Przedsiźbiorstwo Budowlano Inæynieryjne Mavex Marek MichalskiKutno1718
552ADWA Sp. z o.o. PPHTU ZPCh£ód¼176
553Aquafilter Europe Sp. z o.o.£ód¼174
554Wydawnictwo TELEGRAPH Sp. z o.o.£ód¼173
555VEKA POLSKA Sp. z o.o.Skierniewice17311
556Amii Sp. z o.o.£ód¼1724
557PHU Juszczak S.J.Wieruszów1712
558Z.E. Elektromech Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski176
559Zak³ady Urz±dzeń Elektrycznych ZELTECH S.A.£ód¼176
560Przemys³owe Urz±dzenia Technologiczne Sp. z o.o.£ód¼175
561Elephant Lukię S.J.£ód¼174
562Laser - Sinex Sp. z o.o.£ód¼174
563Energo-Serwis Sp. z o.o.Radomsko173
564Duet - Stachowscy S.J. PPHU£ód¼173
565Jagoda Sp. z o.o.Rawa Mazowiecka172
566Business Oil S.J.Paprotnia172
567Novamed Sp. z o.o.£ód¼172
568Wer - Mir S.J. PPHUZiewanice171
569GAZREM Sp. z o.o.£ód¼171
570Uniwersytet Medyczny£ód¼16193
571Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.£ód¼16134
572Mecalit Polska Sp. z o.o.£ód¼1631
573FUNGIS Sp. z o.o.Maków1628
574Geplastyk Polska Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki1626
575KBM Sp. z o.o.Be³chatów167
576Sercom Solutions Limited Sp. z o.o. Oddzia³ w Polsce£ód¼16141
577Spó³dzielnia Mieszkaniowa RETKINIA - PÓ£NOC£ód¼1684
578Vetriceramici Polska Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki166
579Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik S.J.Stara Gadka166
580Bimex S.J.Zduńska Wola166
581FERMOT S.A. Fabryka Narzździ SpecjalnychSkierniewice164
582Przedsiźbiorstwo Alufinish Polska Sp. z o.o. £ód¼163
583INTER STOMIL Sp. z o.o.£ód¼163
584Toma Sp. z o.o. PPHUTomaszów Mazowiecki162
585Kulak-Energia Sp. z o.o.Bogucice161
586Grudzeń Las Sp. z o.o.Grudzeń-Las15136
587Expom Sp. z o.o.Kro¶niewice1510
588SELPOL S.A. Budownictwo Elektroenergetyczne£ód¼1515
589REWON S.A.£ód¼1511
590METGAL Sp. z o.o. Polski Zwi±zek G³uchych Zak³ad Szkoleniowo - Produkcyjny£ód¼156
591Medest S.J.Kutno154
592Zak³ad Oczyszczania Miasta W.W. Dymek i J.Igielski S.J.£owicz152
593F&F Filipowski S.JPabianice1591
594Business Support Solution S.A.£ód¼1547
595Kraj Sp. z o.o.Kutno1522
596Raków S.J.Raków Duæy1519
597Norma Sp. z o.o.Wróblew1511
598LAMBERTI POLSKA Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki157
599Correct S.J.Zduńska Wola155
600Miejskie Przeds. Geodezyjne Sp. z o.o.£ód¼155
601ZPHU Moryń W³odarczyk i Moryń sp. j.Siemkowice153
602Abimex Sp. z o.o.£ód¼153
603Przedsiźbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe Stiltex Pawe³ Tuzikiewicz; W³adys³aw Tuzikiewicz; Pawe³ Szymański; Grzegorz Piźtka - S.J.Pabianice152
604Bto Sp. z o.o.£ód¼151
605Hamilton Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki151
606Ekopetrol Group Sp. z o.o.£ód¼151
607Futura Sp. z o.o.£ód¼151
608SIL-BIKE Zak³ady Mechaniczne Sp. z o.o.Czarnoæy³y151
609Goodmills Polska Kutno Sp. z o.o.Kutno1434
610Raw Pol Export Import Jan i Tomasz Stefańscy Sp. J.Rawa Mazowiecka14357
611FILTER SERVICE Sp. z o.o.Zgierz1430
612Tinby Sp. z o.o.Zduńska Wola1414
613Stone Master S.A.£ód¼1460
614Lama Lama Sp. z o.o. Spó³ka KomandytowaWola Wźæykowa1441
615CERAMIKA PARADYÆ Sp. z o.o.Opoczno14575
616Emerson Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowo AkcyjnaPiotrków Trybunalski1451
617LAMELA Sp. z o.o.£owicz1426
618Polgen Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa£ód¼147
619ZPHU JAKMAR Jacek Brzozowski S.J.£owicz147
620Agrolen Sp. z o.o.Rawa Mazowiecka146
621Texland S.J.Aleksandrów £ódzki145
622MTM S.J.Piotrków Trybunalski145
623Dom Handlowy Agro Góra, Urbanek S.J.£ód¼145
624Primotex Moda Styl Sp. z o.o.£ód¼143
625Grupa Handlowa Primus Sp. z o.o.£ód¼142
626Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska OzorkówOzorków142
627TCP Tecnocenter Polska Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki141
628O¶rodek Korekcji Wzroku Sp. z o.o.£ód¼141
629Europon J.Stasiński i Wspólnicy Sp. J.Besiekierz Nawojowy141
630Agencja AD Art Sp. z o.o.Bukowiec141
631Toya Sp. z o.o.£ód¼13250
632Tub±dzin Management Group Sp. z o.o.Ozorków139
633Sonoco Poland Packing Services Sp. z o.o.£ód¼13229
634Agrosad S.J.Równa138
635Tabo Kuzimski Sp. z o.o. sp.k.Rawa Mazowiecka13112
636CIAT Sp. z o.o.Konstantynów £ódzki137
637BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. £ód¼ Spó³ka Komandytowa£ód¼1320
638Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki1311
639Kutnowska Prefabrykacja Betonów Kutno Sp. z o.o.Kutno1330
640Spó³dzielnia Mieszkaniowa Do³y-Marysińska£ód¼1329
641Centrostal £ód¼ S.A.£ód¼1329
642Techmark L.Og³oza S.Zdziechowski sp. j.Aleksandrów £ódzki1316
643TORIMEX - Chemicals LTD Sp. z o.o.£ód¼1314
644Mrugalski - Mrugalski S.J. PHUG£ask1310
645Piasta Hurtownia Rowerów S.J.£ód¼139
646HAZBI Sp. z o.o.£owicz138
647Kompania Le¶na S.J.Skierniewice136
648El - Inwest Sp. z o.o.Skierniewice135
649Spó³dzielnia Mieszkaniowa Barbórka w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków Trybunalski135
650Strzel-Pol Stacja Paliw M. Strzelecki i Wspólnicy S.J.Ko³acin133
651Hurtownia Papierosów S.J.Jeæów133
652PPH Józef Kuczka S.J.£ód¼132
653Almatur-£ód¼ Sp. z o.o. Biuro Podróæy i Turystyki£ód¼132
654Studio Okno Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki131
655Hortus Sp. z o.o.£ód¼131
656UK-POL Sp. z o.o. PPUHDzia³oszyn130
657HODOWLA RO¦LIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHARStrzelce1269
658Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o.£ód¼1216
659Mebin Andrzej BinkowskiStobiecko Szlacheckie1212
660Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o.Konstantynów £ódzki128
661Medana Pharma S.A.Sieradz12429
662PPH Legs Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki12192
663Radomszczańska Spó³dzielnia MieszkaniowaRadomsko1245
664Spó³ka Ogrodniczo-Pszczelarska Pszczó³ka w £owiczu Sp. z o.o.£owicz125
665S³aw-Pol Stasiak I Krysiak S.J.Ruda123
666Przedsiźbiorstwo Pal Bud S.J.Ozorków123
667Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CH£OPSKA Kodr±bKodr±b123
668Banachowicz Sp. z o.o.£ód¼121
669Chemservice Sp. z o.o.£ód¼121
670Oli Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski121
671Plus-Dachy Sp. z o.o.£ód¼121
672POL - HUN S.J.Koluszki1164
673COMMON S.A.£ód¼1124
674FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS S.J.£ód¼1135
675Agromex S.J. PPHU£ód¼115
676Wimax S.J.Jasień114
677DAMAZ PPHU£ód¼1131
678Elplast. com. S.J.Kutno1113
679Firma Taro Roman Grudziński S.J.Tymienice1110
680Firma Us³ugowo - Handlowa S.J.Be³chatów115
681RAWA Zak³ady Miźsne Sp. z o.o.Rawa Mazowiecka113
682AGJ Sp. z o.o.£ód¼112
683Ubojnia Zwierz±t Rze¼nych Rta Szwagrzak S.J.Z³oczew112
684KONSTAK Sp. z o.o.Wola Krzysztoporska111
685C.M.C. S.J.Radomsko111
686INKOM Sp. z o.o. Przedsiźbiorstwo Innowacyjno ProdukcyjneBe³chatów1027
687ELKOMTECH S.A. Przedsiźbiorstwo Wdroæeń Postźpu Technicznego£ód¼1049
688ZJAZDOWA S.A. £ódzki Rynek Hurtowy£ód¼1022
689SULIMAR Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski1016
690Ins - El S.J.£ód¼1046
691Sawo Recykling S.J.Zgierz1012
692Fastline Sp. z o.o.£ód¼102
693Bord Sp. z o.o.£owicz101
694Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. Juliusza S³owackiegoPiotrków Trybunalski1072
695POLIFARB - £ÓD¬ Sp. z o.o.£ód¼1017
696System Pruszyński Sp. z o.o.Drzewica1012
697Modi Sp. z o.o.£ód¼1010
698CARIZ PPH Sp. z o.o.£ód¼109
699Wiatr Sp. z o.o.Bia³a Rawska106
700Freudenberg Vilene Sp. z o.o.£ód¼105
701Gorsenia Sp. z o.o.£ód¼103
702Spó³dzielnia Us³ug Techniczno-Handlowych i Wdroæeń Orpel£ód¼102
703SPO£EM PSS TŹCZAWieluń102
704Przedsiźbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.Be³chatów102
705Gecos Sp. z o.o.£ód¼100
706Rollux Halina i Marek Ciecióra S.J.Gorzkowice925
707Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej£ód¼9927
708Breve Tufvassons Sp. z o.o.£ód¼919
709Bryza Sp. z o.o.Aleksandrów £ódzki98
710Daltex-Farb Halina Dalewska, Grzegorz Chwalewski S.J.£ód¼97
711Fortech Sp. z o.o.Pabianice94
712PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Be³chatów921129
713Retkińska Spó³dzielnia Mieszkaniowa BOTANIK w £odzi£ód¼947
714Zak³ad Budownictwa Ogólnego S.J.£ód¼98
715Instbud Sp. z o.o.Be³chatów98
716A. Machudera Sp. z o.o.£źczyca96
717Jasta - Sweets Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski95
718RIHO Polska Sp. z o.o.£ód¼94
719Partner - Bud Z.Ma³ecka, M.Ma³ecka, Z.Ma³ecki, A.Kosmala, A.Ma³ecki S.J.Tuszyn93
720Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna¦winice Warckie93
721Elektra Alum S.J.£ód¼92
722Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa AIM S.J.Skomlin92
723Ew - Mar S.J.Dobryszyce91
724Farmer Sp. z o.o.Brzeziny91
725Ankona Sp. z o.o.Ksawerów90
726Buszrem S.A.Piotrków Trybunalski856
727F.H. Nowalijka Piotr Wychowa³ekPiotrków Trybunalski854
728Dolfos Piotrowicz, Krogulska Sp.j.Piotrków Trybunalski838
729Pabianicka Spó³dzielnia MieszkaniowaPabianice8124
730WOLTAN Sp. z o.o. Zak³ad Aparatury Elektrycznej£ód¼86
731Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego W Radomsku Sp. z o.o.Radomsko86
732AGW - KOLOR Sp. z o.o.£ód¼83
733Opoczno I Sp. z o.o.Opoczno8243
734£aska Spó³dzielnia Mieszkaniowa£ask831
735Hurtownia Leków Weterynaryjnych Weterpol Sp. z o.o.£źczyca825
736INTAP Tobik S.J.Bukowiec816
737NARZŹDZIOWNIA Sp. z o.o. Zak³ad Wykonastwa Urz±dzeń Precyzyjnych£ód¼815
738Wodomierze Sp. z o.o.Sieradz84
739Firma Handlowo-Us³ugowa Sk³ad Opa³u S.J.Opoczno84
740Produkcyjno - Handlowa Spó³dzielnia Inwalidów BonexZduńska Wola83
741Spó³dzielnia Producentow Grzybów JadalnychMaków83
742Fortuna - Tonn S.J.£ód¼82
743Tabak Wawrzyniak Olejnik S.J.Zduńska Wola82
744Falkopia Sp. z o.o.Zgierz81
745Acode Sp. z o.o.£ód¼80
746Medyk Sp. z o.o.Skierniewice80
747Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.£ód¼72757
748S.I.C. Sp. z o.o.£ód¼750
749MEDAX Sp. z o.o.Kruszów734
750Wobet-Hydret S.J. CicheckiWola Grzymkowa726
751Senator Sp. z o.o.£ód¼716
752Sieradzka Spó³dzielnia MieszkaniowaSieradz773
753Okrźgowa Spó³dzielnia MleczarskaPajźczno715
754Profilex Sp. z o.o. sp.k.£ask712
755Inter Cement Sp. z o.o.£ód¼712
756Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski710
757Zak³ad Obs³ugi Energetyki Sp. z o.o.Zgierz73
758Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe HAS Sp. z o.o.Wieluń72
759Spó³dzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz - Zachód£ód¼762
760Konsorcjum Projektowo - Wykonawcze Ekobudowa Sp. z o.o.Be³chatów75
761Visco Textiles Sp. z o.o.£ód¼75
762AT Garage Sp. z o.o.