Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Przyjazna gmina arrow Warto inwestować w Jaworze

Menu główne

Witaj w serwisie

Konferencje

Konferencje

Klub Gepardów

Klub Gepardów

Gepardy Biznesu

Konkurs

Efektywna Firma

Konferencje
Mazowieckie
InfoCredit

Członkowie

Członkowie

Wyróżnieni

Wyróżnieni

Przyjazny bank

Przyjazny bank

Magazyn

Magazyn

Instytut Wolności

Instytut Wolności
Warto inwestować w Jaworze Drukuj
19.03.2014.
Aktualnie nie występują żadne bariery hamujące rozwój Jawora, gdyż jako jedno z nielicznych dolnośląskich miejscowości, miasto posiada opracowane i uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na całą jego powierzchnię, mówi Artur Urbański, Burmistrz Miasta Jawora.
 


Artur Urbański, Burmistrz Miasta Jawora
:

    Przedsiębiorca lokalizujący swoje inwestycje w Jaworze może liczyć na stabilność podatków oraz pomoc udzielaną przez organ wykonawczy podmiotom gospodarczym, prowadzącym i uruchamiającym działalność w zakresie produkcji i usług.
    Aktualnie nie występują żadne bariery hamujące rozwój Jawora, gdyż jako jedno z nielicznych dolnośląskich miejscowości, miasto posiada opracowane i uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na całą jego powierzchnię. Plany te przewidują znaczne rezerwy terenów, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, obiekty przemysłowe oraz przemysłowo-handlowo-usługowe i inne.
 
 
Image
 
    Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, podczas jednej z edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”, wyróżniła nasze miasto za kompleksowo przygotowane tereny pod inwestycje produkcyjne, uznając tym samym Jawor za miejsce przyjazne dla inwestorów. Na swoim obszarze posiadamy 50 ha gruntów objętych działaniem Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.
    Jaworskie firmy funkcjonują w otoczeniu wielu organizacji i instytucji biznesowych. Najważniejszym z nich jest Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej, utworzony w 1999 r. i zrzeszający - na zasadzie dobrowolności - osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą. Podstawowym celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym przedsiębiorcom pomocy w realizacji działalności gospodarczej, reprezentowanie ich interesów oraz kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem firm.
    Dobry dla inwestycji klimat, otwartość władz miasta na wszelkie formy współpracy gospodarczej, ukierunkowanej na rozwój różnorakich usług, przemysłu oraz budownictwa, jak również wykwalifikowana i wykształcona kadra pracownicza to nasze największe atuty w walce o przychylność inwestorów.

Warto tu inwestować!


Miasto Jawor zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.
 
 
designed by www.madeyourweb.com