Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Przyjazna gmina arrow Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom

Menu główne

Witaj w serwisie

Konferencje

Konferencje

Klub Gepardów

Klub Gepardów

Gepardy Biznesu

Konkurs

Efektywna Firma

Konferencje
Mazowieckie
InfoCredit

Członkowie

Członkowie

Wyróżnieni

Wyróżnieni

Przyjazny bank

Przyjazny bank

Magazyn

Magazyn

Instytut Wolności

Instytut Wolności
Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom Drukuj
27.03.2014.
ImageKonsekwentne działania w stosunku do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów przynoszą wymierne rezultaty. W ostatnim czasie Wągrowiec sprzedał ponad 20 h teren inwestycyjny przy obwodnicy miasta, na którym już wkrótce powstanie nowoczesny zakład produkujący meble tapicerowane, planujący zatrudnienie 1200 osób”, mówi Stanisław Wilczyński, burmistrz Wągrowca.
 

Stanisław Wilczyński, burmistrz Wągrowca:

Bardzo cieszy nas fakt, że Wągrowiec znalazł się wśród Samorządów Przyjaznych Biznesowi. To z pewnością zasługa nie tylko wągrowieckiego samorządu, ale przede wszystkim blisko 3000 lokalnych firm, w tym kilkudziesięciu z kapitałem zagranicznym, które doceniają przychylny klimat i dobrze przygotowaną infrastrukturę w mieście, dynamicznie rozwijają swoją działalność gospodarczą w Wągrowcu pomimo trudności wynikających z panującego od wielu lat kryzysu.
 
 
Image
 
 
W naszych codziennych kontaktach z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami staramy się możliwie jak najmocniej wesprzeć ich działania. Nasz zrównoważony rozwój zakłada pomoc i wsparcie nie tylko branż produkcyjnych, ale także usługowych, które świetnie uzupełniają ofertę Wągrowca skierowaną do ludzi biznesu. Dzięki temu Wągrowiec posiada dobrze rozwiniętą sieć instytucji otoczenia biznesu i bazę noclegową, w skład której wchodzą m.in. hotele o standardzie 4 i 3 gwiazdek.
    Istotnym elementem współpracy wągrowieckiego samorządu z przedsiębiorcami i inwestorami jest przejrzystość i przewidywalność. Swoje działania rozwojowe, w tym politykę inwestycyjną, Wągrowiec prowadzi w oparciu o „Strategię Rozwoju miasta Wągrowca do 2020”, która zakłada zrównoważony rozwój miasta we wszystkich dziedzinach jego działalności. Realizacją tej strategii w obszarze inwestycyjnym jest „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Wągrowca”, który jest planem kroczącym, corocznie aktualizowanym i otwartym, co oznacza możliwość jego weryfikacji w zakresie potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych oraz harmonogramu  inwestycyjnego. Czystość i przejrzystość działań przejawia się m.in. jasno określonymi procedurami opisanymi  w specjalnych kartach procedur, które dostępne są na stronie BOM (Biuro Obsługi Mieszkańca) - http://bom.wokiss.pl/wagrowiecm.
Specjalnie na potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą w Wągrowcu oraz inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojej inwestycji w naszym mieście, powstał odrębny dział „Dla inwestorów” na Oficjalnej Stronie Miasta Wągrowca. Wszyscy zainteresowani znajdą tam, oprócz bieżących informacji gospodarczych z miasta, również szczegółową ofertę inwestycyjną, plany zagospodarowania przestrzennego oraz niezbędne informacje statystyczne.
Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom. W południowej części miasta - przy obwodnicy -  zlokalizowanych jest kilkadziesiąt terenów przeznaczone pod inwestycje. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni większości terenów o działki przylegające do nich, a położone na terenie Gminy Wągrowiec. Dzięki takiemu działaniu, na potencjalnych inwestorów czekają działki o powierzchni nawet 90 ha. Jeden z terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe znalazł się wśród 8 najlepszych terenów w Wielkopolsce w 2012 roku.
Miasto posiada zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 28 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar ponad 400 ha.

Miasto udziela daleko idącej pomocy inwestorowi w przygotowaniu inwestycji. Pomagamy skompletować dokumenty, uzyskać pozwolenie na budowę, ułatwić kontakt z bankami i innymi urzędami lub instytucjami. W szczególnych przypadkach do dyspozycji inwestora – w celu możliwie jak najlepszego i najszybszego przygotowania inwestycji – zostaje oddelegowany merytoryczny pracownik Urzędu.
Konsekwentne działania w stosunku do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów przynoszą wymierne rezultaty. W ostatnim czasie Wągrowiec sprzedał ponad 20 h teren inwestycyjny przy obwodnicy miasta, na którym już wkrótce powstanie nowoczesny zakład produkujący meble tapicerowane, planujący zatrudnienie 1200 osób.
Miasto Wągrowiec wyróżnia się pośród innych samorządów dużą aktywnością w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, która na wielu płaszczyznach wykracza poza granice miasta obejmując swym obszarem przyległe gminy i powiaty. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wągrowca i jakości prowadzących do miasta dróg jest jednym z naszych priorytetów, gdyż zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, jak duży ma to wpływ na prowadzenie biznesu.

Przejawem tej polityki jest m.in. inicjatywa władz Wągrowca, w wyniku której powołano do życia Stowarzyszenie Samorządowe „Komunikacja”. Stowarzyszenie zrzesza 16 miast i gmin (w tym miasto Poznań) oraz 2 powiaty z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. O skuteczności działań stowarzyszenia niech świadczy fakt zakończenia lub dobiegających właśnie końca modernizacji dróg wojewódzkich prowadzących do Wągrowca – nr 196 i 241, wraz z obwodnicą Murowanej Gośliny oraz zakończenia modernizacji linii kolejowej Poznań – Wągrowiec.

Wągrowiec  został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 
 
designed by www.madeyourweb.com