Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Cz³onkowie arrow Banki spó³dzielcze arrow Mazowieckie arrow Gepardy Biznesu 2015 Zrzeszenia BPS wed³ug wzrostu warto¶ci rynkowej
Gepardy Biznesu 2015 Zrzeszenia BPS wed³ug wzrostu warto¶ci rynkowej Drukuj
06.11.2015.
Image Spo¶ród 317 banków spó³dzielczych Zrzeszenia BPS, których wyniki finansowe przeanalizowa³ Magazyn Przedsiźbiorców “Europejska Firma”, tytu³ Gepard Biznesu 2015 uzyska³o 218 banków, bo ich warto¶ę rynkowa w latach 2014-2015 wzros³a o wiźcej niæ 10 proc. Na podium znalaz³y siź Bank Spó³dzielczy w Zatorze,  Bank Spó³dzielczy w Nowym S±czu i  HEXA Bank Spó³dzielczy.

Przedstawiamy ranking dynamicznych banków spó³dzielczych Zrzeszenia BPS, których warto¶ę rynkow± w okresie marzec 2014 – marzec 2015  policzy³ Magazyn Przedsiźbiorców “Europejska Firma” wed³ug metodologii Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

W metodologi tej wyceny banków uzyskuje siź porównanie ich wyników do wycen spó³ek akcyjnych notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie. Metodologia przedstawiona jest niæej, pod tabel±

 

 

Image

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynź P±gowsk±.

Spo¶ród 317 banków spó³dzielczych Zrzeszenia BPS, których wyniki finansowe przeanalizowa³ Magazyn Przedsiźbiorców “Europejska Firma”, tytu³ Gepard Biznesu 2014 uzyska³o 218 banków, bo ich warto¶ę rynkowa w latach 2014-2015 wzros³a o wiźcej niæ 10 proc.

Na podium znalaz³y siź Bank Spó³dzielczy w Zatorze,  Bank Spó³dzielczy w Nowym S±czu i  HEXA Bank Spó³dzielczy.

 

Gepardy Biznesu 2015 ze Zrzeszenia BPS
Lp. Nazwa banku Warto¶ę rynkowa banku  w mln z³ Dynamika warto¶ci rynkowej w proc.
W marcu 2014 W marcu 2015
1 Bank Spó³dzielczy w Zatorze 9 17 88,9
2 Bank Spó³dzielczy w Nowym S±czu 16 30 87,5
3 HEXA Bank Spó³dzielczy 32 59 84,4
4 Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku 89 161 80,9
5 Bank Spó³dzielczy w Mszanie Dolnej 36 65 80,6
6 Bank Spó³dzielczy w Kamiennej Górze 30 54 80,0
7 Bank Spó³dzielczy w Koæuchowie 8 14 75,0
8 Bank Spó³dzielczy w Otwocku 10 17 70,0
9 Bank Spó³dzielczy w Sierpcu 6 10 66,7
10 ¦l±ski Bank Spó³dzielczy “SILESIA” w Katowicach 83 135 62,7
11 Bank Spó³dzielczy w Mr±gowie 8 13 62,5
12 Bank Spó³dzielczy w Ka³uszynie 8 13 62,5
13 Pieniński Bank Spó³dzielczy 21 34 61,9
14 Bank Spó³dzielczy w Reszlu 10 16 60,0
15 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie 5 8 60,0
16 Bank Spó³dzielczy w Lubaczowie 26 41 57,7
17 Bank Spó³dzielczy w Zgierzu 23 36 56,5
18 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Zamo¶ciu 22 34 54,5
19 Bank Spó³dzielczy w Adamowie 11 17 54,5
20 Bank Spó³dzielczy w Do³hobyczowie 11 17 54,5
21 £±cki Bank Spó³dzielczy 28 43 53,6
22 Nadsański Bank Spó³dzielczy 71 109 53,5
23 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim 8 12 50,0
24 Polski Bank Spó³dzielczy w Wyszkowie 62 92 48,4
25 Bank Spó³dzielczy w Jab³once 21 31 47,6
26 Bank Spó³dzielczy w Krapkowicach 21 31 47,6
27 Bank Spó³dzielczy w Parczewie 15 22 46,7
28 £uæycki Bank Spó³dzielczy w Lubaniu 11 16 45,5
29 Bank Spó³dzielczy w Barg³owie Ko¶cielnym 11 16 45,5
30 Bank Spó³dzielczy w Skawinie 18 26 44,4
31 Bank Spó³dzielczy w Tworogu 9 13 44,4
32 Bank Spó³dzielczy w Wysokiem Mazowieckiem 9 13 44,4
33 Bank Spó³dzielczy w Bielsku Podlaskim 7 10 42,9
34 Bank Spó³dzielczy w Zawadzkiem 26 37 42,3
35 Bank Spó³dzielczy w Brańsku 63 89 41,3
36 Bank Spó³dzielczy w Skoczowie 27 38 40,7
37 Miźdzygminny Bank Spó³dzielczy w Zbuczynie 15 21 40,0
38 Bank Spó³dzielczy w Dobrzeniu Wielkim 10 14 40,0
39 Bank Spó³dzielczy w Staro¼rebach 10 14 40,0
40 Bank Spó³dzielczy w Æmigrodzie 10 14 40,0
41 Bank Spó³dzielczy w Bystrej 5 7 40,0
42 Bank Spó³dzielczy w £ukowie 24 33 37,5
43 Bank Spó³dzielczy w Krzywdzie 16 22 37,5
44 Bank Spó³dzielczy w Ro¼wienicy 8 11 37,5
45 Bank Spó³dzielczy w Brze¼nicy 27 37 37,0
46 Bank Spó³dzielczy w G³ogowie 19 26 36,8
47 Bank Spó³dzielczy w Rymanowie 11 15 36,4
48 Bank Spó³dzielczy w Grźbowie 11 15 36,4
49 Bank Spó³dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 138 187 35,5
50 Bank Spó³dzielczy w Miko³ajkach 20 27 35,0
51 Bank Spó³dzielczy w Miliczu 26 35 34,6
52 Bank Spó³dzielczy w Ciechanowcu 32 43 34,4
53 Warmiński Bank Spó³dzielczy 38 51 34,2
54 ABS Bank Spó³dzielczy 39 52 33,3
55 Bank Spó³dzielczy w Końskowoli 15 20 33,3
56 ETNO Bank Spó³dzielczy 12 16 33,3
57 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Z³otoryi 9 12 33,3
58 Bank Spó³dzielczy w Ozorkowie 9 12 33,3
59 Spó³dzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 9 12 33,3
60 Orzesko-Knurowski Bank Spó³dzielczy z siedzib± w Knurowie 47 62 31,9
61 Bank Spó³dzielczy w Mied¼nej 13 17 30,8
62 Bank Spó³dzielczy w Niedrzwicy Duæej 13 17 30,8
63 Bank Spó³dzielczy w £obæenicy 13 17 30,8
64 Ma³opolski Bank Spó³dzielczy 63 82 30,2
65 Bank Spó³dzielczy w Paw³owicach 10 13 30,0
66 Bank Spó³dzielczy w Krzyæanowicach 10 13 30,0
67 Bank Spó³dzielczy w Wysokiej 10 13 30,0
68 Bank Spó³dzielczy w Szczucinie 10 13 30,0
69 Bank Spó³dzielczy w Ksiźæpolu 17 22 29,4
70 Bank Spó³dzielczy w Pszczynie 24 31 29,2
71 Bank Spó³dzielczy w I³æy 49 63 28,6
72 Bank Spó³dzielczy w Za³uskach 25 32 28,0
73 Bank Spó³dzielczy w Olecku 18 23 27,8
74 Bank Spó³dzielczy w Staszowie 18 23 27,8
75 Bank Spó³dzielczy w Ole¶nicy 33 42 27,3
76 Bank Spó³dzielczy w Æyrakowie 11 14 27,3
77 Bank Spó³dzielczy w S³omnikach 15 19 26,7
78 Bank Spó³dzielczy w Gorlicach 15 19 26,7
79 Bank Spó³dzielczy w Jaros³awiu 72 91 26,4
80 Bank Spó³dzielczy w Cieszynie 19 24 26,3
81 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Wźgrowie 23 29 26,1
82 Spó³dzielczy Bank Rozwoju 104 131 26,0
83 Bank Spó³dzielczy w Poniatowej 27 34 25,9
84 Bank Spó³dzielczy w £omæy 28 35 25,0
85 Bank Spó³dzielczy w Sejnach 24 30 25,0
86 Bank Spó³dzielczy w Mykanowie 8 10 25,0
87 Bank Spó³dzielczy w Baborowie 8 10 25,0
88 Bank Spó³dzielczy w Dźbicy 8 10 25,0
89 Bank Spó³dzielczy w P³ońsku 74 92 24,3
90 Nadwi¶lański Bank Spó³dzielczy w Solcu Zdroju 33 41 24,2
91 Bank Spó³dzielczy w Rykach 25 31 24,0
92 Bank Spó³dzielczy w Nidzicy 21 26 23,8
93 Bank Spó³dzielczy w D±browie Tarnowskiej 21 26 23,8
94 Bank Spó³dzielczy w Mońkach 34 42 23,5
95 Miźdzypowiatowy Bank Spó³dzielczy w Myszkowie 17 21 23,5
96 Bank Spó³dzielczy w Nowej Soli 17 21 23,5
97 Bank Spó³dzielczy w Niemcach 26 32 23,1
98 Bank Spó³dzielczy w Bździnie 13 16 23,1
99 Bank Spó³dzielczy w Tarnowskich Górach 13 16 23,1
100 Bank Spó³dzielczy w Szczuczynie 13 16 23,1
101 Podhalański Bank Spó³dzielczy w Zakopanem 13 16 23,1
102 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Soko³owie Podlaskim 87 107 23,0
103 Warszawski Bank Spó³dzielczy 133 163 22,6
104 Warmińsko-Mazurski Bank Spó³dzielczy 81 99 22,2
105 Bank Spó³dzielczy w Z±bkowicach ¦l±skich 45 55 22,2
106 Bank Spó³dzielczy w Lubawie 18 22 22,2
107 Bank Spó³dzielczy w Chorzelach 18 22 22,2
108 Bank Spó³dzielczy w G³ogówku 9 11 22,2
109 Bank Spó³dzielczy w Warcie 9 11 22,2
110 Bank Spó³dzielczy w Pińczowie 14 17 21,4
111 Bank Spó³dzielczy w Æaganiu 14 17 21,4
112 Bank Spó³dzielczy w Poddźbicach 38 46 21,1
113 Powi¶lański Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie 91 110 20,9
114 Bank Spó³dzielczy w Rabie Wyænej 24 29 20,8
115 Bank Spó³dzielczy w Bydgoszczy 54 65 20,4
116 Bank Spó³dzielczy w Radzyniu Podlaskim 40 48 20,0
117 Bank Spó³dzielczy w Trzebieszowie 35 42 20,0
118 Bank Spó³dzielczy w Siemiatyczach 25 30 20,0
119 Wschodni Bank Spó³dzielczy w Che³mie 20 24 20,0
120 Bank Spó³dzielczy w Końskich 20 24 20,0
121 Bank Spó³dzielczy w Chojnicach 15 18 20,0
122 Bank Spó³dzielczy w So¶nicowicach 10 12 20,0
123 Bank Spó³dzielczy w Legnicy 10 12 20,0
124 Bank Spó³dzielczy w Józefowie nad Wis³± 10 12 20,0
125 Bank Spó³dzielczy w Sździszowie Ma³opolskim 10 12 20,0
126 Bank Spó³dzielczy w Konstantynowie 5 6 20,0
127 Bank Spó³dzielczy w Suchowoli 5 6 20,0
128 Bank Spó³dzielczy we Mstowie 5 6 20,0
129 Bank Spó³dzielczy w Popowie z/s w Zawadach 5 6 20,0
130 Bank Spó³dzielczy w Praszce 5 6 20,0
131 Bank Spó³dzielczy w Siewierzu 5 6 20,0
132 Bank Spó³dzielczy Bytom 5 6 20,0
133 Bank Spó³dzielczy w Raszynie 21 25 19,0
134 Bank Spó³dzielczy w Jaworznie 16 19 18,8
135 Bank Spó³dzielczy w Dobczycach 16 19 18,8
136 Bank Spó³dzielczy w £osicach 38 45 18,4
137 Bank Spó³dzielczy w Siedlcach 44 52 18,2
138 Bank Spó³dzielczy w Zaleszanach 22 26 18,2
139 Bank Spó³dzielczy w W±chocku 11 13 18,2
140 Bank Spó³dzielczy w £źcznej 11 13 18,2
141 Bank Spó³dzielczy w Brzegu 11 13 18,2
142 Bank Spó³dzielczy w Proszowicach 34 40 17,6
143 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Opolu Lubelskim 17 20 17,6
144 Bank Spó³dzielczy w Grybowie 17 20 17,6
145 Bank Spó³dzielczy w Przasnyszu 17 20 17,6
146 Bank Spó³dzielczy w Po³ańcu 17 20 17,6
147 Bank Spó³dzielczy w Tarnogrodzie 17 20 17,6
148 Bank Spó³dzielczy w I³awie 23 27 17,4
149 Bank Spó³dzielczy w Wźgierskiej Górce 29 34 17,2
150 Bank Spó³dzielczy w Sochaczewie 35 41 17,1
151 Bank Spó³dzielczy w Bartoszycach 12 14 16,7
152 Bank Spó³dzielczy w Niechobrzu 12 14 16,7
153 Bank Spó³dzielczy w Platerowie 6 7 16,7
154 Bank Spó³dzielczy w K³omnicach 6 7 16,7
155 Bank Spó³dzielczy w Kadzidle 6 7 16,7
156 Bank Spó³dzielczy w Kamieniu 6 7 16,7
157 Gospodarczy Bank Spó³dzielczy Radków z siedzib± w Nowej Rudzie 6 7 16,7
158 Bank Spó³dzielczy w £aszczowie 6 7 16,7
159 Bank Spó³dzielczy w Gliwicach 68 79 16,2
160 Bank Spó³dzielczy w Miźdzyrzecu Podlaskim 25 29 16,0
161 Bank Spó³dzielczy w Na³źczowie 44 51 15,9
162 Bank Spó³dzielczy w Prudniku 19 22 15,8
163 Bank Spó³dzielczy w Krasnosielcu 19 22 15,8
164 Bank Spó³dzielczy w Wźgorzewie 19 22 15,8
165 Bank Spó³dzielczy w Mińsku Mazowieckim 51 59 15,7
166 Bank Spó³dzielczy w £apach 13 15 15,4
167 Bank Spó³dzielczy w K³odzku 20 23 15,0
168 Bank Spó³dzielczy w Suwa³kach 27 31 14,8
169 Bank Spó³dzielczy Ziemi Kra¶nickiej w Kra¶niku 42 48 14,3
170 Bank Spó³dzielczy w Wodzis³awiu ¦l±skim 21 24 14,3
171 Bank Spó³dzielczy w £opusznie 21 24 14,3
172 Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Kździerzynie-Ko¼lu 21 24 14,3
173 Bank Spó³dzielczy Daleszyce – Górno 14 16 14,3
174 Bank Spó³dzielczy w E³ku 14 16 14,3
175 Bank Spó³dzielczy w Biszczy 14 16 14,3
176 Bank Spó³dzielczy w K³obucku 7 8 14,3
177 Bank Spó³dzielczy w Konopiskach 7 8 14,3
178 Bank Spó³dzielczy w Lipinkach 7 8 14,3
179 Nadwi¶lański Bank Spó³dzielczy w Pu³awach 7 8 14,3
180 Bank Spó³dzielczy we Frampolu 7 8 14,3
181 Bank Spó³dzielczy w Kazimierzu Dolnym 15 17 13,3
182 Bank Spó³dzielczy Muszyna-Krynica Zdrój 15 17 13,3
183 Bank Spó³dzielczy w W±sewie 15 17 13,3
184 Bank Spó³dzielczy w Ropczycach 15 17 13,3
185 Bank Spó³dzielczy w Tarnobrzegu 38 43 13,2
186 Bank Spó³dzielczy w Wolbromiu 69 78 13,0
187 Bank Spó³dzielczy w Bi³goraju 23 26 13,0
188 Bank Spó³dzielczy w Raciborzu 31 35 12,9
189 Bank Spó³dzielczy w Koszźcinie 16 18 12,5
190 Bank Spó³dzielczy w Jźdrzejowie 16 18 12,5
191 Bank Spó³dzielczy w Czyæewie 16 18 12,5
192 Bank Spó³dzielczy w Æurawicy 16 18 12,5
193 Bank Spó³dzielczy w £ańcucie 16 18 12,5
194 Bank Spó³dzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej 8 9 12,5
195 Bank Spó³dzielczy w Wilamowicach 8 9 12,5
196 Bank Spó³dzielczy w ¦wierklańcu 8 9 12,5
197 Bank Spó³dzielczy w Stopnicy 8 9 12,5
198 Bank Spó³dzielczy w Szumowie 8 9 12,5
199 Bank Spó³dzielczy w Szczekocinach 17 19 11,8
200 Bank Spó³dzielczy w Kolnie 35 39 11,4
201 Mazurski Bank Spó³dzielczy w Giæycku 18 20 11,1
202 Bank Spó³dzielczy w £ubnianach 9 10 11,1
203 Bank Spó³dzielczy w Przeworsku 9 10 11,1
204 Bank Spó³dzielczy w £ukowej 9 10 11,1
205 Bank Spó³dzielczy w Werbkowicach 9 10 11,1
206 Bank Spó³dzielczy w Piasecznie 92 102 10,9
207 Bank Spó³dzielczy we W³oszczowie 19 21 10,5
208 Bank Spó³dzielczy Grodków-£osiów z siedzib± w Grodkowie 19 21 10,5
209 Kurpiowski Bank Spó³dzielczy w Myszyńcu 29 32 10,3
210 Bank Spó³dzielczy w Starachowicach 20 22 10,0
211 Bank Spó³dzielczy w Kolbuszowej 20 22 10,0
212 Podlaski Bank Spó³dzielczy w Knyszynie 10 11 10,0
213 Bank Spó³dzielczy w Korycinie 10 11 10,0
214 Bank Spó³dzielczy w Narwi 10 11 10,0
215 Bank Spó³dzielczy w Szyd³owie 10 11 10,0
216 Bank Spó³dzielczy w Wodzis³awiu 10 11 10,0
217 Bank Spó³dzielczy w Starym S±czu 10 11 10,0
218 Mor±sko-Zalewski Bank Spó³dzielczy 10 11 10,0

 

¼ród³o: Magazyn Przedsiźbiorców “Europejska Firma” na podstawie wyników finansowych banków za lata 2013-2014,

Metodologia liczenia warto¶ci rynkowej

Warto¶ę rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane s± wska¼niki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do warto¶ci ksiźgowej, czyli cena do sumy funduszy w³asnych i zysku netto) ¶rednie dla spó³ek krajowych notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych, liczone przez analityków GPW.

Wska¼niki do liczenia warto¶ci rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wska¼niki, bźd±ce ¶redni± dla 404 spó³ek krajowych, notowanych na GPW.
¼ród³o: Cedu³a Gie³dowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
¼ród³o: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Wed³ug wska¼ników gie³dowych z końca marca 2014 r. zosta³y policzone dwie warto¶ci rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wska¼nika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn warto¶ci ksiźgowej w końcu 2013 r.  i wska¼nika C/Wk w końcu marca 2014 r. ¦rednia arytmetyczna z tych warto¶ci rynkowych to warto¶ę rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie zosta³a policzona warto¶ę rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesi±ta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 
designed by www.madeyourweb.com