Menu Content/Inhalt
Witaj w serwisie arrow Przyjazny bank arrow Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach - Bank Roku 2016 na Śląsku

Menu główne

Witaj w serwisie

Konferencje

Konferencje

Klub Gepardów

Klub Gepardów

Gepardy Biznesu

Konkurs

Efektywna Firma

Konferencje
Mazowieckie
InfoCredit

Członkowie

Członkowie

Wyróżnieni

Wyróżnieni

Przyjazna gmina

Przyjazna gmina

Magazyn

Magazyn

Instytut Wolności

Instytut Wolności
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach - Bank Roku 2016 na Śląsku Drukuj
20.03.2017.
ImageBank Spółdzielczy w Sośnicowicach zdobył tytuł Bank Roku 2016 na Śląsku w kategorii: Bank o zasięgu lokalnym.  Do tego tytułu rekomendowało go Śląskie Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach.
 
 
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach otrzymał tytuł Bank Roku 2016 na Śląsku za:

Utrzymanie dotychczasowej dynamiki przyrostu depozytów i efektywnego wykorzystania nadwyżek
finansowych
Zaspokajanie potrzeb i preferencji lokalnego rynku poprzez uzupełnianie oferty bankowej o nowe,
atrakcyjne produkty
Sukcesywne doskonalenie jakości świadczonych usług
Utrzymanie współpracy z dotychczasowymi klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz
budowanie partnerskich relacji z klientami
Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i sportowych o charakterze lokalnym oraz prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowej w ramach możliwości finansowych
 
Image
 
Image 
 
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach został założony 18 stycznia 1948 r. W przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 70-lecia swojej działalności.
Do roku 1977 działalność Banku prowadzona była tylko na terenie Gminy Sośnicowice. Po zmianach administracyjnych i powołaniu do życia Gminy Pilchowice, teren działania BSS powiększył się i konieczne było wybudowanie w roku 1994 Oddziału w tej miejscowości. Od 19 rudnia 2011 roku Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przyjmuje klientów w placówce zlokalizowanej w Żernicy przy ul. L. Miki 6. Dogodna lokalizacja placówki wzbudziła akceptację i zadowolenie wśród mieszkańców.
W marcu 2016 roku została otwarta kolejna placówka Banku – Punkt kasowy, zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach to Bank bezpieczny. Potwierdzeniem efektywnej polityki jest wysoka dynamika wzrostu, zwłaszcza w ciągu ostatnich 5 lat. W latach 2012-2016 nastąpił dwukrotny wzrost sumy bilansowej, wzrost funduszy własnych o ok. 2 mln zł. Oraz 2,5-krotny wzrost obliga kredytowego.

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług są uzyskane prestiżowe nagrody i wyróżnienia:
• Wyróżnienie w Konkursie Najlepiej Promowany Bank w roku 2014
• Tytuł Geparda Biznesu – w roku 2015
• Tytuł Bank Przyjazny Przedsiębiorczości – w roku 2015
• Wyróżnienie w roku 2015 przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych "Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych"
• Mocny Bank Godny Zaufania – w roku 2016.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach jest nowoczesnym i uniwersalnym bankiem z wyłącznie polskim kapitałem. Oferuje szeroką gamę produktów i usług finansowych dla osób fizycznych, samorządów lokalnych oraz podmiotów gospodarczych, a także nowoczesne rozwiązania w zakresie bankowości internetowej, profesjonalne doradztwo oraz sprawną obsługę klientów.
Wzrost wartości rynkowej Banku - znaczący w ciągu ostatnich kilku lat - to niewątpliwy sukces pracowników. Jest równocześnie potwierdzeniem zaufania klientów, korzystających z oferty epozytowo-kredytowej.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach z powodzeniem realizuje zasadę, że lokalny pieniądz w pierwszej kolejności realizuje lokalne inwestycje społeczno- gospodarcze. Własnym przykładem stara się promować rozsądny, ekonomicznie uzasadniony, lokalny patriotyzm.
Dywersyfikacja źródeł dochodów przy racjonalnym zarządzaniu kosztami oraz rozważnym podejmowaniu ryzyka sprawia, że Bank  jest bezpieczną instytucją finansową.

Zarząd Banku:

Janina Morys - Prezes Zarządu
Agata Hajduk- Kramek - Wiceprezes ds. rachunkowo - finansowych
Aleksandra Lebok - Wiceprezes ds. ekonomiczno - handlowych.
 

 
designed by www.madeyourweb.com